– Jeg hadde prøvd flere ulike tiltak i jobben, men ingenting fungerte. Jeg følte jeg ikke kunne arbeide mer, og hadde planer om å søke uføretrygd før jeg fikk tilbud «Raskere tilbake», forteller Vibeke Nygård (32).

Dette er et tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager – og lettere psykiske plager.

God effekt

Nå viser en gjennomgang revisjonsselskapet Deloitte har gjort av Raskere tilbake-ordningen i Helse Sør-Øst, at tilbudet bidrar til at sykefraværet går ned og at flere kommer tilbake i arbeid.

Evalueringen viser også at behandlingen har ført til at både langtidssykemeldinger og uførhet, er unngått.

Kysthospitalets avdeling i Skien er en slik Raskere tilbake-poliklinikk, hvor de fem ansatte arbeider med flere av tiltakene som viser seg å ha god effekt.

Bakgrunnen til at Nygård søkte hjelp her, var en spøk som endte alvorlig.

– Det var en «skøyer» som trakk stolen vekk da jeg skulle sette meg, og jeg fikk store rygg- og hoftesmerter etter fallet, forteller hun.

Startet egen bedrift

Hendelsen førte til at hun ble langtidssykemeldt, før Nav foreslo at hun skulle prøve Raskere tilbake. Her ble hun med på mestringskurset, med individuell oppfølging i etterkant.

– For meg ble dette en plattform for å komme videre, sier Nygård, som nå har startet sin egen arbeidsplass – Frisk i Grenland.

Hun har nå tatt utdannelse som kostholdsveileder, helsecoach og personlig trener. Tanken er å hjelpe andre som er i en situasjon, hvor de ikke vet hvordan de skal kommer videre i livet.

– Det er stor endring fra Vibeke først kom hit for tre år siden. Da hadde hun problemer med å gjennomføre små gåturer, sier fysioterapeut og veileder Linda Hannevold Holt.

Mestre smerten

– Vi hjelper pasientene mot målet om å bli trygge i jobb igjen, til tross for plager. Vi gir dem verktøy til å mestre det å leve med smerte, sier veilederen.

Det er verken ventetid eller egenandel til dette tilbudet. Men pasientene trenger en henvisning fra fastlegen. Totalt behandlet de 1871 pasienter i fjor.

– Vi har ledig kapasitet til å hjelpe flere, opplyser Holt.