– Nå er det viktig at forvaltningen viser evne til smidighet og handlekraft, sier generalsekretær Espen Søilen i NJFF.

Han viser til at de foreløpige tallene som ble lagt fram av Rovdata for et par dager siden, viser rekordmange ulvekull i Norge. Tallene antyder at det kan ligge an til seks helnorske ynglinger, mens gjeldende bestandsmål er tre ynglinger. Tar man med grenseulvene, er det totalt mellom ni og elleve ynglinger.

I et brev til Klima- og Miljødepartementet ber derfor NJFF om at departementet vurderer å utvide fellingskvotene for lisensfellingen som pågår nå.

«Erfaringene viser at uttak av ulv med hjelp av ordinære jegere er en effektiv forvaltning. Alternativet kan bli skadefellinger i barmarksperioden, noe som erfaringsmessig er krevende», heter det blant annet i brevet.

NJFF mener at veksten i ulvebestanden trolig vil fortsette, og at utfordringene med å holde en presis forvaltning mot Stortingets bestandsmål, derfor vil øke.

– I det bildet er det svært viktig at man ikke havner bakpå i forvaltningen, men viser evne til smidighet og handlekraft, mener Søilen.

Under Stortingets spørretime onsdag sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) at en ny stortingsmelding om forvaltning av ulvebestanden muligens vil bli lagt fram før påske.