Det ble en durabelig nedtur for representantene fra de fire interesseorganisasjonene som i går tok turen til Helse- og omsorgsdepartementet for å møte helseminister Sylvia Brustad. Statsråden møtte nemlig ikke opp, til stor skuffelse for de fremmøtte.

- SKUFFET

Det var representanter for Folkebevegelsen for lokalsykehus, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Diabetesforbund og landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, som i går hadde tatt veien til Oslo og regjeringskvartalet for å møte Sylvia Brustad. Men Brustad dukket ikke opp.

- Nei, dessverre. Statsråden ble forhindret fra å komme på grunn av en regjeringskonferanse. Det er derfor jeg stiller på vegne av statsråden, sa statssekretær Rigmor Aaserud til de 12 forventingsfulle møtedeltakerne som hadde kommet fra hele landet for å diskutere sykehus og helsereform.

- Selvfølgelig er jeg skuffet over ikke å få helseministeren i direkte dialog. Men tross dette, føler jeg at vi fikk frem budskapene vi ønsket å formidle på en grei måte, sier regionskontakt Turid Opedal fra Rjukan.

Hun og de andre 11 hadde forberedt seg lenge og vel for å gi statsråden deres syn på hvor skoen trykker i Helse-Norge for tiden.

KOLLAPS

- Hver organisasjon fikk fem minutter til å fremføre det de hadde på hjertet. Deretter ble det en grei dialog med Rigmor Aaserud. Ikke noe å si på det. Selv la jeg stor vekt på å fortelle om at det er liten, eller særdeles mangelfull dialog og samhandling, mellom helseforetaket Blefjell sykehus og Tinn kommune, sier Turid Opedal, på bussen hjem til Rjukan i går kveld.

- I denne forbindelse overleverte jeg et skriv med en rekke punkter og forhold som opptar politikere og lokalbefolkning i Tokke, Vinje og Tinn. Jeg vet at ordførerne i de samme kommunene på mandag sendte to brev til helseminister Sylvia Brustad, hvor forhold rundt Lykkeliten fødestue på Rjukan og bortfall av radiologlegestilling på Rjukan sykehus blir sterkt kommentert. Selv mener jeg at det kan se ut til at helsereformen er i ferd med å kollapse, sier Turid Opedal, som selv sørget for å overlevere synspunktene skriftlig.

VIL SI OPP AVTALE

I det ene brevet som Turid Opedal referer til, skriver ordførerne Arne Vinje (i Vinje), Erik Haatvedt (i Tinn) og Olav S. Urdbø (i Tokke), at Tinn kommune har en samarbeidsavtale med Blefjell sykehus.

- Men dialogen som skal ligge i bunn for den mangler totalt. Kommunen ser ingen nytte av å ha en samarbeidsavtale med Blefjell sykehus når vi ikke blir tatt med på råd. Dette strider i mot det helseministeren sier om samhandling mellom foretakene og kommunene, skriver de tre ordførerne i brevet som er datert 18. april.

- Også dette fikk jeg formidlet til Rigmor Aaserud, sier Turid Opedal.