Innbruddstyvene er fortsatt på frifot etter å ha raidet flere hytter

Hytteinnbruddene på Hardangervidda i sommer er fortsatt ikke oppklart, men sakene er ikke henlagt.