TA har forsøkt å få viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Mari Trommald, til å svare på dagens påstander fra Sykehusaksjonen Notodden i to dager. Til slutt ble det kommunikasjonssjef for Hovedstadsprosessen, Jo Heldaas, som ringte tilbake.

GLAD FOR ENGASJEMENT

- Først og fremt er vi glad for at folk engasjerer seg i denne saken. En sak som vil få stor betydning for helsetilbudet i Norge i lang tid fremover. Det setter vi pris på. Det vi gjør fremover er at vi lager en rapport som vi legger frem for styret i Helse Sør-Øst i neste uke. Deretter vil rapporten bli sendt ut på en bred høring. I den sammenheng vil Sykehusaksjonen Notodden - og alle andre - få mulighet til å svare og si sin mening. Alle skal få komme med innspill. Her er det ingenting som er opplest og vedtatt på forhånd, sier han.

- Mari Trommald har sagt at Sintef-rapportene er styresaken i april uvedkommende, men det er jo ikke sant?

- Da har man nok snakket forbi hverandre. Vi har flere Sintef-rapporter, men den Sykehusaksjonen Notoden sikter til ble presentert i vinter. Det ble funnet feil i den og den ble gjennomgått på nytt. Feilene ble rettet og det ble lagt ut en ny versjon 7. mai. Det som er viktig å få frem er at denne rapporten ikke er en fasit. Den inneholder ingen anbefalinger og hva Sintef måtte anbefale må de stå for. Det vi forholder oss til er hva vi trekker ut av denne rapporten.

BARE ET VERKTØY

Heldaas innrømmer at Sykehusaksjonen Notodden har rett i sine påstander om at Sintef-rapporten er lagt til grunn for styresaken i april.

- Det er korrekt at Sintef-rapporten var en del av grunnlaget til styresaken i april. Det grunnlaget var midlertidig meget omfattende. Sintef-rapporten har bare vært en liten del av dette store grunnlaget. Det som er viktig for oss å få frem i forhold til Sintef-rapporten er at den er et verktøy med en fremskrivningsmodell som sier at hvis vi reduserer andelen innleggelser og øker andelen dagkirurgi, vil sånn og sånn kunne skje. Vi har aldri sagt at det er slik det blir, understreker Heldaas.

LES RAPPORTEN

- Viser den rettede Sintef-rapporten overkapasitet eller underkapasitet på senger i fremtiden?

- Den viser at det relative behovet for kirurgiske døgnsenger vil bli mindre hvis man øker antall dagbehandlinger.

- Interesseorganisasjoner, ordførere og folk flest oppfatter prosessen som om de ikke blir hørt?

- Da vil jeg be alle som er interessert om å lese rapporten som vi nå skal sende ut og benytte anledningen til å fortelle oss hva de mener. Rapporten har lang høringsfrist og vi vil gjerne vite hva folk mener og ønsker. Det er først under styrebehandlingen til høsten de reelle vedtakene kommer, sier kommunikasjonssjefen for Hovedstadsprosessen.