Gå til sidens hovedinnhold

- Ingen garanti mot kidnapping

Artikkelen er over 18 år gammel

- Kidnapping er en kriminell handling. Barnevernet har ingen mulighet til å forhindre at slikt skjer, sier leder for Barnevernsvakta i Grenland, Knut Lænes.

At barn blir kidnappet fra fosterforeldre, skjer heldigvis svært sjelden. I de aller fleste tilfellene er det dialog mellom foresatte og fosterfamilien. Selv om foresatte kan føle at det er feil å flytte barna fra dem, er det meget sjelden at man går til kriminelle handlinger for å ta barnet fra fosterhjemmet.
VIKTIG Å VÆRE BEVISST
I tilfeller der faren for kidnapping er åpenbar, eller at barnet lider overlast i samvær med foresatte, kan politiet ilegge besøksforbud.
- Barnevernet kan sørge for at barnet bor på hemmelig adresse i slike tilfeller. For å sikre barnet mot kidnapping, handler det mye om at miljøet rundt barnet er bevisste. Som for eksempel at barnet ikke går alene til skolen eller at barnehagen ikke sender barnet hjem med andre enn fosterforeldrene. Men uansett hva vi gjør, er det ingen garanti mot at barnet kan bli oppsøkt av sine foresatte. Det er viktig for barnet at man finner balansen mellom ekstra godt tilsyn og hysteri, sier Knut Lænes.
LOVEN GOD NOK
Lederen for Barnevernsvakta i Grenland mener Barnevernloven er god nok i slike saker.
- Det er ikke mulig å få et bedre regelverk som kan forhindre lovbrudd. Ved fare for kidnapping vil besøksforbud bli gitt. Likevel har papirvedtak liten effekt hvis vedkommende ikke respekterer dette. Slik sett er vedtak en falsk trygghet. Fosterbarn har i de aller fleste tilfeller samvær med sine foresatte, men det kan begrenses helt ned til en time i året. Da er målet kun at barnet skal få se sin mor og far for å billedliggjøre barnets fysiske opphav, forklarer Knut Lænes.
I tilfeller der det er nødvendig å forhindre enhver kontakt mellom barn og foresatte, kan løsningen være å flytte barnet til en annen kant av landet. Det er kun i adopsjonssaker at barnet kan bli helt anonym for sine foresatte. Da er det mulig å skjule alle spor i offentlige registre.