Ildsint brannvern

ILDSINTE: Tillitsvalget Øyvin Plassen og Tor Gunnar Ljosåk med brannmennene fra Lunde og Ulefoss er i harnisk, og frykter brannstasjonen i Lunde ofres for å spare penger .

ILDSINTE: Tillitsvalget Øyvin Plassen og Tor Gunnar Ljosåk med brannmennene fra Lunde og Ulefoss er i harnisk, og frykter brannstasjonen i Lunde ofres for å spare penger . Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Brannmannskapet i Nome er i harnisk. Ei arbeidsgruppe har foreslått kuttvedtak, og det er blitt snakket om å legge ned brannstasjonen i Lunde. Fire av de seks i arbeidsgruppa ber om at andre enn brannsjefen settes til å vurdere hvordan pengene best kan brukes.

DEL

I dag har Midt-Telemark-rådet arbeidsgruppas rapport på bordet. Flertallet i arbeidsgruppa er langt fra enig i alle kuttforslagene som omtales i rapporten, og har nå levert en kommentar til rapporten der uenigheten kommer fram.

STØY

Brannsjefen i Midt-Telemark Brann-og Redningstjeneste, Bjørn Jensen, legger ikke skjul på at det har vært en del støy på utvalgsmøtene, men legger til at dette ikke er unaturlig fordi det diskuteres kostnadsbesparelser.

Brannmannskapet fra både Lunde og Ulefoss er enige i at å kutte i tjenesten vil være feil, og de frykter alvorlige konsekvenser hvis ikke kommunene legger mer i potten til Midt-Telemark brann- og redningstjeneste slik at dagens nivå kan opprettholdes. Det betyr et budsjett på 10,8 millioner, men kommunen mener 8,3 millioner er nok. Arbeidsgruppa har klart å finne fram til utgiftskutt på 670 000 kroner.

- IKKE DISKUTERT

I rapporten fra arbeidsutvalget kommer det fram at ved å legge ned en av de fire brannstasjonen i Midt-Telemark, vil en spare 800 000 kroner. Knut Greivstad, som var en av de seks i arbeidsgruppa, opplyser at nedleggelse av brannstasjonen ble diskutert i utvalget, og det er stasjonen i Lunde de har i tankene. Men dette benekter brannsjef Jensen.

- Vi har ikke diskutert å legge ned en brannstasjon, det er heller ikke aktuelt. Men jeg vil ikke utelukke at det kan bli et diskusjonstema dersom ikke kommunene kommer med mer penger, innrømmer brannsjef Jensen.

- Vi synes det er riktig at flertallet legger fram en kommentar til rapporten, som vi ikke kan stå inne for, sier Greivstad. Han viser til at det i flertallets kommentar til rapporten pekes på punkter flertallet ikke er enig i, men som brannsjefen har skrevet i rapporten fra arbeidsutvalget.

- GRUNDIG

Tillitsvalgte Øyvin Plassen og Tor Gunnar Ljosåk er svært misfornøyd med usikkerheten omkring brannvernet i Nome. De frykter store konsekvenser dersom stasjonen i Lunde ofres for å spare penger. De snakker om en tankbil som har stått i ro i hele 11 uker etter en utforkjøring, om praktiske problemer omkring dette i sammenheng med røykdykkere.

- Vi frykter at det kan medfører store konsekvenser dersom vi ikke har brannvern her i Lunde. Å legge ned stasjonen vil føre til opprør i Lunde-samfunnet, sier Plassen og Ljosåk.

Regionsekretæren i Midt-Telemark-rådet skriver at arbeidsutvalgets rapport synes å være både grundig og gir en faglig gjennomgang av etatens aktiviteter. Saken skal videre fra rådet til de tre formannskapene i regionen, for så å komme opp i Midt-Telemark-tinget i juni.

Artikkeltags