Vil frede hummeren i nytt område i skjærgården

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

KRAGERØ : Rådmannen er i utgangspunktet positiv til at Kragerø etablerer sitt andre bevaringsområde for hummer.

DEL

Høsten 2015 ble det etablert et bevaringsområde for hummer i den nordlige delen av Jomfrulandsrenna. Nå har en miljøfaglig gruppe anbefalt at Kragerø et nytt bevaringsområde, som dekker skjærgården mellom Skåtøyroa, Bærø og Gumøy.

Femårsperiode

Som for området ved Jomfruland, foreslår gruppa at hummerfisket i det nye 3,4 kvadratkilometer store området skal være forbudt i en femårsperiode. Dessuten vil det være forbudt å bruke andre fiskeredskaper enn håndholdte snører, drog, juksa og fiskestang i bevaringsområdet.

Med disse begrensningene vil bevaringsområdet trolig også få positive effekter for andre arter en hummeren, som for eksempel kysttorsken.

Forslaget om å etablere et nytt bevaringsområde for hummer er i tråd med en oppfordring fra Fiskeridirektoratet til kystkommunene. Direktoratet anbefaler at kommunene involverer innbyggerne i vurderingen av om slike områder skal etableres, og hvor fredningsområdene skal være.

- Stort engasjement

Rådmannen anbefaler derfor at hovedutvalget for samfunn sender saken ut på en tre måneder lang høring, før et endelig vedtak fattes. Det nye bevaringsområdet vil dermed ikke være på plass før årets hummersesong, som starter 1. oktober.

- Erfaringene så langt viser at bevaringsområder har positive effekter på bestanden av hummer i områdene, skriver rådmannen i saksframlegget til hovedutvalget - som behandler saken i sitt møte torsdag i neste uke.

- Det er et stort lokalt engasjement omkring hummer og hummerfiske. En viktig årsak er betydningen for kystkulturen. Men hummeren er sårbar og utsatt for høy beskatning, skriver rådmannen.

I den miljøfaglige gruppa som kommer med forslaget om nytt bevaringsområdet deltar Jens Petter Ramberg, Roar Thorsen, Chris Appleby, Terje Mindrebø, Arnfinn Jensen, Per-Erik Schulze og Elke Karlsen. Gruppa har fått mandat av kommunen til å jobbe med marinfaglige spørsmål.

Artikkeltags