Forbud mot barnehijab fikk ikke flertall

Mahmoud Farahmand fra Telemark Høyre mener det er viktig å diskutere bruken av hijab på barn. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Mahmoud Farahmand fra Telemark Høyre mener det er viktig å diskutere bruken av hijab på barn. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Artikkelen er over 4 år gammel

Forslaget om å forby hijab i barneskolen ble kraftig moderert, men det fikk likevel ikke flertall under Høyres landsmøte.

DEL

Det var Nord-Trøndelag Høyre som opprinnelig la fram et forslag om å forby hijab i barneskolen. Høyre i Telemark hadde også hijabforbud i barneskolen oppe til vurdering.

Allerede i ukene før landsmøtet vakte forslaget sterk debatt, og da diskusjonen kom i gang, ble det moderert til at barn i grunnskolen skal skjermes fra bruk av hijab i skoletiden.

Den langt svakere formuleringen fikk likevel ikke landsmøtets tilslutning under avstemningen lørdag ettermiddag.

Hijab-debatten fikk temperaturen opp på et ellers særs rolig landsmøte.

– Jeg har tvilt meg fram til å støtte forslaget. Det har aldri vært annerledes å være kult. Dette er ikke selvvalgt for barn, sa Jana Midelfart Hoss fra Sør-Trøndelag.

– Strider mot valgfrihet

Diskusjonen fikk etter hvert et geografisk preg. Fylkeslag fra områder hvor det bor mange innvandrere ga sterkest uttrykk for skepsis til å innføre begrensning på klesplagg. En delegat mente «frykten for hijab er omvendt proporsjonal med hvor ofte man ser dem».

– Vi har aldri vært et parti som går mot valgfrihet, så hvorfor skal vi plutselig begynne å vingle nå, spurte Thea Kristine Schjerven fra Oslo. Hun viste til at Oslo-skolen har en mer pragmatisk tilnærming, og anmodet landsmøtet til å stole mer på foreldrene.

Flere ga uttrykk for skepsis mot at samfunnet skal regulere hvordan folk kler seg.

– Jeg liker ikke forbud. Jeg liker ikke forbud mot hettegensere eller forbud mot små kors i halsen hos NRK-programledere, men personlig skulle gjerne sett forbud mot onepiece, sagging og crocks. Men dette kler oss ikke. Vær vennlig å avkle forslaget, sa Lene Westgaard-Halle fra Vestfold.

– Bakenforliggende press

Flere delegater påpekte at det ikke er snakk om noe forbud, men at skolene gjøre mer for å skjerme barna. Ved hjelp av dialog, foreldresamtaler og presisering av norske verdier skulle skolen legge til rette for å redusere bruk av hijab.

Guro Angel Gimse fra Sør-Trøndelag mente debatten ikke tok inn over seg press-mekanismene som unge jenter blir utsatt for.

– Vi snakker om alvorlige begrensninger i barn og unges frihet. Det er en avsporing når vi snakker om klesplagget, ikke det som er bakenforliggende, sa hun.

Landsmøtet støttet derimot en formulering om å styrke samarbeidet mellom skole og hjem slik at foreldre som uteblir fra skolens arrangementer og møter blir aktivt oppsøkt og oppfordret til å delta.

Vil språksjekke fireåringer

Resolusjonen om hverdagsintegrering ble til slutt enstemmig vedtatt.

– Høyre vil være med å skape en velkomst- og integreringskultur, der frivilligheten og sivilsamfunnet spiller en større rolle. Alle må bidra til hverdagsintegreringen, lyder det i teksten.

Partiet går blant annet inn for at alle barn skal sikres god språkopplæring. Barn som ikke går i barnehage, skal sjekkes på fireårskontrollen på helsestasjon.

Høyre mener det også er grunn til å se på tilskuddsordningen til bosetting av enslige mindreårige asylsøkere. De vil vurdere hvordan ordningen kan gi kommunene bedre insentiv til å tilby bosetting til denne gruppen. De ønsker også at de ung gis prioritert bosetting i samme kommune som mottaket, såfremt kommunen selv ønsker det.

Høyre mener også at asylsøkere som har påbegynt videregående, og som fyller 18 år under skolegangen, kan få anledning til å fullføre skolegangen.

Videre går partiet inn for at det opprettes egne mottak for som allerede har fått oppholdstillatelse eller som har stor sannsynlighet for å få søknaden innvilget. (©NTB)

Artikkeltags