Vil bygge ny bru og søker om ny veitrasé

SKIEN: Statnett vil bygge ny og permanent bru over Hoppestadelva i forbindelse med utvidelse av Rød transformatorstasjon. De har frafalt søknad om ny veitrasé over jordet på Søndre Bø og søker om ny trase langs jernbanen.