Holder ungene borte fra skolen

UNDERVISER SELV: Åtte førsteklassinger vil ikke dukke opp når skoleåret starter på Svanvik til høsten. Disse foreldrene velger å undervise sine barn selv. Foran fra venstre Brita Buverud Nyland, Christina Karlsen og Birgitte Wærstad. Bak fra venstre Borghild Solvang Evju, Svenn Erik Gaaren og Trond Morten Vale.

UNDERVISER SELV: Åtte førsteklassinger vil ikke dukke opp når skoleåret starter på Svanvik til høsten. Disse foreldrene velger å undervise sine barn selv. Foran fra venstre Brita Buverud Nyland, Christina Karlsen og Birgitte Wærstad. Bak fra venstre Borghild Solvang Evju, Svenn Erik Gaaren og Trond Morten Vale. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel
DEL

Åtte elever som skulle startet i første klasse ved Svanvik skole til høsten blir holdt borte fra skolen. Foreldrene, de fleste bosatt på Melum har valgt å ikke skrive ungene inn på skolen og skal selv sørge for undervisning.

- Tilbudet er rett og slett for dårlig. Derfor har vi valgt å ikke skrive barna inn. Det sier foreldrene Trond Morten Vale, Christina Karlsen, Borghild Solvang Evju, Svenn Erik Gaaren, Brita Buverud Nyland og Birgitte Wærstad.

Alle har de barn som egentlig skulle begynt i første klasse på Svanvik skole til høsten.

- Vi ser det ikke som aktuelt å sende våre barn i en skolebuss uten andre voksne tilstede enn bussjåføren. Det er et opplegg vi mener ikke er godt nok. Vi snakker tross alt om barn som er fem - seks år gamle, sier Trond Morten Vale.

LANGT OG UTRYGT

Familiene er i hovedsak bosatt på Melum. De mener det blir en alt for lang og usikker skolevei for de minste barna som skal på skole på Svanvik.

- De skal kjøre skolebuss sammen med mye eldre elever. Dette på en vei som er i dårlig forfatning. Det er ingen voksenpersoner med. Vi mener kommunen gir oss et alt for dårlig tilbud etter at de har lagt ned skolen vår i lokalmiljøet. Derfor tar vi nå grep for å sørge for å gi våre barn et bedre tilbud, sier foreldrene.

HJEMMEUNDERVISNING

I Norge er det ikke skoleplikt, men opplæringsplikt. Foreldre har full rett til å ta elever ut av skolen for å gi egen undervisning.

- Det er denne retten vi har tenkt å benytte oss av. Vi samler oss og kommer til å drive med kollektiv hjemmeundervisning. Dette dreier seg ikke om en privatskole eller alternativ skole. Dette dreier seg kun om et undervisningsopplegg. Vi er ikke misfornøyde med det pedagogiske på Svanvik. Det er skoleveien som gjør at vi velger dette, sier foreldrene.

KUNNSKAPSLØFTET

- Vi kommer til å følge kunnskapsløftet for våre barn. Vi har også god hjelp med undervisningen fra en adjunkt som kan støtte oss hvis vi skulle trenge hjelp.

- Det vi gjør er ikke å velge en enkel å lettvint løsning. Vi er klar over det ansvaret vi påtar oss i forhold til våre barn. Det er også et opplegg som koster økonomisk og i tid og innsats. Noen har valgt å gå ned i stilling for å få det til, sier foreldrene.

- Dette er heller ikke noe vi har tenkt å holde på med i mange år. Vi håper jo at det skal komme et bedre undervisningstilbud i våre nærmiljøer. Da trenger vi ikke holde på med dette.

INGEN SKOLEKAMP

Foreldrene sier til TA at dette ikke er en del av skolekampen.

- Dette handler ikke om en omkamp for skolene. Men det er noe vi velger å gjøre for å gi ungene et best mulig tilbud. Nå er det så mange usikkerheter om hva som skal skje videre. Elever skal hit og dit og det er usikkert om det kommer skole på Bergan som planlagt. Inntil dette er avklart og ting faller på plass ønsker vi å gjøre det på denne måten, sier foreldregruppen.

Artikkeltags