Ja til universitet: Nå er det opp til Kongen i statsråd

NY STATUS: Prorektor Kristian Bogen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, snart Universitetet i Sørøst-Norge.

NY STATUS: Prorektor Kristian Bogen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, snart Universitetet i Sørøst-Norge.

Artikkelen er over 2 år gammel

PORSGRUNN/OSLO: NOKUT sier ja til universitetsstatus for Høgskolen i Sørøst-Norge.

DEL

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) oppfyller alle krav til å bli universitet, og NOKUT følger dermed anbefalingene fra den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden, melder Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i en pressemelding.

– Jeg gratulerer Høgskolen i Sørøst-Norge, sier NOKUT-direktør Terje Mørland etter torsdagens styremøte.

– Høgskolen i Sørøst-Norge har gjort en stor innsats både i arbeidet med søknaden og på institusjonsbesøket i fjor. Gjennom en grundig prosess har HSN overbevist komiteen og NOKUT om at de er verdig status som universitet.

Mørland poengterer likevel at arbeidet med å bli et godt universitet er langsiktig og krevende:

– Nå er det opp til høyskolen å etablere og videreutvikle et universitet som holder høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Den sakkyndige komiteen har påpekt forbedringspunkter og kommet med råd som HSN bør ta med seg på veien videre, sier Mørland.

Har utfordringer

Den sakkyndige komiteen påpeker at andelen faglig ansatte som publiserer vitenskapelig er noe lav og peker på dette som en sentral utfordring for HSN framover. I tillegg anbefaler komiteen at HSN arbeider strategisk og målrettet for å sikre studietilbud av høy kvalitet ved institusjonens ulike studiesteder.

Kongen bestemmer

Høyskolen må nå sende inn søknad om å få endret institusjonskategori til Kunnskapsdepartementet. Det er Kongen i statsråd som fatter det endelige vedtaket.

Høgskolen i Sørøst-Norge har jobbet for universitetsstatus siden 2005. Høgskolen i Telemark fusjonerte med Høgskolen i Vestfold og Buskerud i 2016.

– Det har vært systematisk arbeid, og fusjonen har vært avgjørende, sier prorektor Kristian Bogen i Porsgrunn.

Større forskingsprosjekt og utvikling av doktorgrader hjelper også på når høgskolen skal ta steget inn i universitetsligaen.

Ett skritt igjen

NOKUT er organet som godkjenner og anbefaler. Med NOKUTS anbefaling får Høgskolen i Sørøst-Norge saken tilbake på eget bord. Derfra sendes ønsket om endret status videre til kunnskapsdepartementet, som legger fram saken for statsråden. Høgskoleledelsen krysser fingrene for at saken blir lagt fram for Kongen i statsråd en fredag tidlig i mai.

Prorektoren i Porsgrunn er opprømt over at universitetsstatusen er nært forestående.

– Det er høyst oppsiktsvekkende om det blir gjort om på dette, men det er fortsatt ett eller to skritt igjen før vi er i mål, sier Bogen.

Med universitetsstatus står skolen sterkere i konkurransen om de dyktigste fagpersonene, mener Bogen. Universitet klinger også bedre i ørene på internasjonale samarbeidspartnere, og ikke minst er det mer attraktivt for studentene som søker utdanning.

– Den formelle forskjellen er at et universitet har alle fullmakter, man blir herre i eget hus. Det betyr at vi selv kan avgjøre om vi vil tilby nye studier eller gjør endringer i studieporteføljen. En høgskole må søke NOKUT om dette, et universitet kan bestemme selv.

– Over natta merker nok ikke studentene noe, men de som går ut i sommer vil få vitnemål fra et universitet, ikke fra høgskole, og det er det mange studenter som ønsker seg, sier Bogen.

Artikkeltags