Rådmannen i Hjartdal anbefalte nylig å slå sammen de tre skolene i Hjartdal fra august 2018. Lokalpolitikerne utsatte skolenedleggingen med ett år – til august 2019, men innbyggerne i Tuddal tar ingen sjanser. 16. desember inviterer de til folkemøte for å stifte Tuddal Montessoriskole. Initiativtakerne håper kommunestyret er villig til å drifte skolene i enda ett år. Det tar nemlig to år å montessoriutdanne en lærerstab.

– Vi skal klare det til skolestart 2019 også, men det krever litt flaks og mye hardt arbeid, sier Sondre Bondal.

Tuddal Oppvekstsenter er i dag en barneskole som dekker 1.–7. klasse. Rådmannen vil ha én storskole i Sauland.

Ikke noe problem

Det er Foreldrerådet (FAU) ved Tuddal oppvekstsenter som står bak ideen om å starte en friskole/privatskole og de har som intensjon å få på plass en søknad om etablering innen fristen – som er 1. februar 2018. Tuddal Montessoriskole skal finansieres gjennom statstilskudd, tilskudd og gaver. At det er vilje i bygda til å få det til er det liten tvil om. FAU har allerede satt i gang en innsamlingsaksjon for å få inn de 100 000 kronene som behøves for å danne en stiftelse.

– Det vil ikke bli noe problem å få inn 100 000 kroner. Jeg blir nedringt av folk som er villig til å gi oss 10 000 kroner – og de vil være anonyme i tillegg – for at vi skal få dette til, Bondal.

 

FAU i Tuddal har allerede vært i kontakt med andre montessoriskoler med tanke på å låne kompetanse fra 2019 – hvis lokalpolitikerne neste år ikke utsetter skolesammenslåingen enda ett år – til 2020. Ved oppstart er minstekravet at 50 prosent av lærerstaben er utdannet montessorilærere.

– Årsaken til at vi ønsker ordinær drift av de tre skolene til august 2020 er at vi ønsker å få med oss flest mulig av dagens ansatte. De må få tid til å ta etterutdanningen på to år. Det viktigste nå er å få inn søknaden før 1. februar 2018. Vi ønsker utvikling og tilflytting i Tuddal i stedet for avvikling. Vi er helt sikker på at dette vil gagne kommunen på sikt, sier Bondal.

Klarer bare ett år

– Jeg har full forståelse for at folk vil ha skole i grendene sine. Det har jeg stor respekt for – det var også derfor Ap valgte å gi skolene ett ekstra år. Vi klarer nok ikke å utsette sammenslåingen i enda ett år, det koster oss mellom fem og seks millioner kroner i året for hver utsettelse, sier hjartdalsordfører Bengt Halvard Odden (Ap).

FAU i Tuddal har også en plan om å etablere en montessoribarnehage i Tuddal, men det arbeidet vil ikke starte før våren 2018. Montessoripedagogikken er en av flere godkjente pedagogiske alternativer for friskoler, og det finnes nesten 80 montessoriskoler i Norge, åtte av dem er etablert i Telemark.

FAU i Tuddal sier stiftelsesmøtet 16. desember er åpent for alle – også de som ikke har råd til å gi penger til å opprette en stiftelse. Det er mange måter å bidra på.

– Vi trenger hjelp fra dere som er gode på etablering av og forvaltning av stiftelser, kan noe om etablering og drift av friskoler, kan webdesign eller er gode på grafisk design, er godkjente som regnskapsførere eller revisorer, eller har god kompetanse om montessoripedagogikken, heter det i stiftelsespapirene.