GJELDER IKKE ALLE: - Lavstandardhytteeiere kan velge om de vil koble seg på. De skal ikke tvinges til å koble seg på sier Bengt Halvard Odden.
Jarle Pedersen

Derfor må hytteeierne blø

HJARTDAL: Lille Hjartdal kommune har de siste årene pådratt seg flere mediestormer gjennom 1000 klager på eiendomsskatt, en løypenettkrangel og innehaver av Norges høyeste kommunale avgifter. Nå blåser det hardvind igjen - kommunen tvinger 200 hytteeiere til å betale 260 000 kroner for vann og avløp.
Publisert