Stor mangel på turnusplasser for leger

DISTRIKTS-TELEMARK: Det er vanskelig å få leger til å arbeide i Distrikts-Norge, men det er enda verre å få på plass de som faktisk vil være fastlege i grisgrendte strøk.