Ber om 200 nye stillinger

HJARTDAL: I november 2018 sto Elena Litvina frem i TA og ga et ansikt til leger som ikke får gjennomføre turnustjeneste fordi det ikke er nok slike stillinger. Nå har Sp kommet med et representantforslag i Stortinget med krav om 200 nye LIS1-stillinger.