LES OGSÅ: - Skiens ukjente kirke bør bevares

Bygget ble oppført på slutten av 1800-tallet, og har vært brukt til flere formål siden den gang.

Det ble oppført etter at Skien kirke ble flammenes rov i 1886, og fungerte som interimkirke frem til 1894.

Deretter ble bygningen tatt i bruk som skole.

Det blir revet for å få plass til 12 tilrettelagte boliger for funksjonshemmede.

Se bildeserien av rivingsarbeidet