De ti polske sjåførene har vært gjennom et intensivt norskkurs, og de har vært med på turer for å bli kjent i området.

Sjåførene fra Polen er ansatt i rekrutteringsfirmaet Jad. TKT samarbeider med Jad og med AOF om språkopplæring.

- AOF har gjort dette på kort varsel, og sjåførene har vært gjennom et intensivt norskkurs, sier Dag Holien, fungerende daglig leder i TKT.

VANLIGE VILKÅR

Han sier de polske sjåførene er ansatt på vanlige arbeidsvilkår og de får norsk tarifflønn. Sjåførene er leid inn ut anbudsperioden til TKT, som går ut i 2010.

En bussjåfør tjener cirka 250 000 kroner i året. Det vil si rundt 130 kroner timen.

HAR SLUTTET

Holien sier de har problemer med å rekruttere norske bussjåfører. Da han begynte i selskapet for ni år siden var det forholdsvis få som sluttet, og det lå alltid søknader inne fra folk som ville ha jobb. I dag har de en såkalt «turnover» på 15 prosent.

Svært mange bussjåfører har sluttet og i stedet begynt som lastebilsjåfører eller i langtransport, der lønna er høyere. I tillegg er det gode tider i bygningsbransjen, og noen forsvinner også over dit.

- IKKE ENKELT

Ifølge Holien er det ikke så enkelt for ett selskap å heve lønningene for bussjåfører. Han mener de må følge resten av bransjen, og i tillegg kommer 30 prosent av inntektene deres fra tilskudd.

- Men vi har fått en bransjeavtale som vil heve lønningene, og det er vi selvfølgelig fornøyd med, sier han.

TKT er vant med utenlandsk arbeidskraft. Selskapet har ansatt rundt 150 sjåfører, og av disse har mellom 40 og 50 prosent utenlandsk bakgrunn. De har sjåfører fra Sverige fra Kosovo og fra mange andre land.

KJENTE RUTER

Holien sier de polske sjåførene vil kjøre de samme rutene stort sett på hovedveiene, og de kjører ikke småruter og skolebusser.

- De skjønner noen norske ord og utrykk. Men de kan ikke så mye norsk at de kan føre en samtale sier han.

Holien sier bussjåfører i Norge har mer direkte kundekontakt enn i mange andre land, hvor sjåførene ikke engang tar imot penger. Han mener det blir en utfordring for dem.

BOR PÅ HYBEL

Ifølge Holien har sjåførene ordnede boforhold. Åtte av dem bor på hybel, og to leier hus i Grenland. I løpet av en periode på åtte uker, jobber de inn en langfri på 12 dager hvor de kan reise hjem.

Marek Aptowicz har bodd i Norge i mange år, og har jobbet som bussjåfør i ti år. Han tolker for sine nye kolleger og landsmenn. Boguslawa Macioccha, er eneste kvinne blant de polske sjåførene.

Bogdan Uzarski sitter bak rattet i bussen klar til på kjøre. Han synes Norge er et interessant land å komme til. Han forteller at han er blitt godt mottatt av kundene på ruta si.

NATTBUSSEN TILBAKE

Denne tilveksten av nye sjåfører gi et bedre busstilbud i Grenland med forhåpentligvis ikke så mange innstilte ruter.

- Etter påske vil dessuten nattbussene komme tilbake igjen, sier Holien.