Gå til sidens hovedinnhold

- Helt uhørt!sa Willoch

Artikkelen er over 18 år gammel

- Helt uhørt. Slikt går simpelthen ikke an! sa en indignert Kåre Willoch da han i Agder lagmannsrett onsdag karakteriserte regionalsjef Lars Nicolaysens skriftlige advarsel til Espen Bowitz Andersson.

trond andersen
trond.andersen@ta.no
Den tidligere statsministeren og fylkesmannen med mer, var stevnet som vitne av den oppsagte fylkeskonservatorens advokat, Per Danielsen.
Advokaten ville ha ham til å belyse krysspresset mellom motstridende interesser en fylkeskonservator må motstå i bevaringssaker. Og det gjorde Willoch, selv om han var nøye med å presisere at han verken kunne si noe om den aktuelle rettssaken, eller om forholdene i kulturminnevernet generelt i Telemark.
- Jeg vil ikke uttale meg om noe jeg ikke har rede på. Men som tidligere fylkesmann i Oslo og Akershus er jeg vel kjent med kryssende interesser når kulturvernoppgaver kolliderer med økonomiske hensyn. I et slikt spenningsfelt må en fylkeskonservator bruke alt han har av faglig tyngde, mens det får være opp til øvrige impliserte å argumentere for andre sider ved prosjektet, sa Willoch.
ALDRI HØRT LIGNENDE
Utbruddet hans om regionalsjefen kom etter at Danielsen hadde lest opp en skriftlig korreks Andersson fikk av Nicolaysen. Der ga Nicolaysen uttrykk for mishag med fylkeskonservatorens konklusjon i en vernesak.
- Du må lage en ny innstilling som munner ut i en annen konklusjon, lød Nicolaysens ordre.
- Kritikk og uenighet på saklig plan er helt greit. Men en fagperson som av sin overordnede anmodes om å komme med slutninger bygget på annet enn fagmannens skjønn og sakkunnskap er høyst påfallende, for å si det mildt. Jeg kan ikke minnes å ha opplevd noe lignende, iallfall aldri i noen av mine administrative posisjoner, sa den 75-årige statsmannen med ettertrykk.
DÅRLIG FØR ANDERSSON
Gårsdagens runde i rettssalen ga i det hele tatt en klar seier til Andersson, i det minste på poeng. Men så var det jo også utelukkende hans vitner som opptrådte.
En av dem var Per Ove Kittelsen, rådgiver ved regionaletaten i fylkeskommunen, som Andersson var underlagt i stillingen som fylkeskonservator.
- Det hadde vært en negativ utvikling i arbeidsmiljøet lenge før Andersson kom. Årsaken var den daværende leder av kulturseksjonen, Målfrid Rydningen. Til slutt ble det så ille at vi måtte ta forholdene opp med avdelingen for helse, miljø og sikkerhet. Det skjedde i januar 1999, fem måneder før Andersson tiltrådte. Han var ikke noe arbeidsmiljøproblem, etter mitt syn. Ikke noe ved hans opptreden var påfallende eller utfordrende, og jeg ble overrasket over at situasjonen munnet ut i en arbeidskonflikt. Men jeg var klar over at ikke alle så det på samme måte.
Da han av fylkets prosessfullmektig, advokat Jan Fougner, ble bedt om å gi sin vurdering av Lars Nicolaysen, svarte han at han ikke hadde noe negativt å si om ham.
- Jeg observerte aldri at han drev noen form for trakasseri av Andersson. Ut fra mitt kjennskap til Nicolaysen er han ikke typen som trakasserer andre, sa vitnet.
Ved åpningen av gårsdagens forhandlinger sa advokat Danielsen at han avstår et titall vitner, inkludert to som har levert sykmelding på at de ikke kan stille. Dette som et bidrag til å prøve å holde rettssaken innenfor tidsrammen, etter kraftige overskridelser i starten.