Varsel om havari av 20 år gammelt alarmsystem ved Sykehuset Telemark

NOTODDEN: Et branntilsyn ved Sykehuset Telemark på Notodden har fått brannvesenet til å varsle vedtak om tvangsmulkt. Den største bekymringen dreier seg om et 20 år gammelt alarmanlegg som har hatt flere feil.