Det er for tiden kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell, på strekningen fra Haukelitunnelen til Liamyrene bom, ifølge Vegtrafikksentralen Sør, fredag morgen.

Det er uvær i fjellet som er årsaken til redusert framkommelighet på stedet.

Der er ikke kjent hvor lenge dette vil vare.