Nylig hadde det vært ubudne gjester på besøk, som du kan se av bildene på denne sida.

Betyr mye for miljøet

– Det var ikke noe hyggelig syn, denne gården betyr mye for nærmiljøet. Det er trasig at det skjer sånne ting, sier ferieavløser Aina Hartmann. Hun var på jobb i helga, da det ble oppdaget.

– Det var tidlig fredag det ble oppdaget. Hun som kom så at vinduet var knust, og varslet vaktmesteren, som satte opp en plate, forteller Hartmann.

Kaninene sluppet ut

Det var først dagen etterpå at det ble oppdaget verre skader. Noen hadde klipt hull i innhegningen til tre hannkaniner.

– Den ene hadde forvillet seg til nabogården, og den hadde blitt tatt vare på. De to andre spratt rundt her. Heldigvis var de ikke blitt tatt av verken rev, løsbikkjer eller hønsehauker, forklarer hun.

Det var ikke noe hyggelig syn, denne gården betyr mye for nærmiljøet. Det er trasig at det skjer sånne ting.

Ferieavløser Aina Hartmann ved Klyve SFO

Nå er det litt usikkert om kaninene ble sluppet ut samtidig med ruteknusingen eller om dette skjedde senere.

– Hun som oppdaget ruteknusingen, så ikke at kaninene var borte, dermed kan det ha skjedd på et senere tidspunkt.

Dyregården tilhører Klyve SFO, og er et populært tiltak i nærområdet.

– Alle barna i området har et forhold til disse dyrene, i tillegg til foreldrene som er glade for dette tilbudet. Vi oppfordrer alle til å passe godt på, så dette ikke skjer igjen, sier Aina Hartmann. Ruteknuserne har ikke tatt seg inn i fjøset.

– Det stod en stige ved veggen, og ruta ble knust. Men det er ingen som har tatt seg inn.

Nå blir det vurdert å anmelde hærverket. Rektor Jan Salmi tar den avgjørelsen, men det lyktes ikke TA å få kontakt med ham.