Historien om de over 300 dyrene som mest sannsynlig ble drept av lyn fredag har gått verden over siden den ble kjent søndag. En jaktoppsynsmann oppdaget dyrene fredag, og søndag var et lag på åtte personer fra Miljødirektoratet og Mattilsynet på stedet for å ta prøver av de døde dyrene

– Hva som skal skje videre med skrottene er ikke avklart, om de skal ligge eller ei. Det normale når dyr dør i naturen er at naturen ordner opp selv, men det som er spesielt, er at det er et veldig høyt antall dyr i dette tilfellet, sier fagdirektør Kjartan Knutsen i Miljødirektoratet til NTB.

Langt fra folk

Stedet hvor dyrene ble funnet døde ligger i et privat jaktområde på vidda mellom Møsvatn og Kalhovd i Telemark. Det er godt utenfor allfarvei og relativt langt unna nærmeste tursti i fjellet.

– Det ligger langt fra folk, sier Knutsen.

Stammen med villrein på Hardangervidda er den største i Norge og utgjør om lag 10.000 dyr. Jaktsesongen startet 20. august og vil gå ut september. Jaktkvoten i år er satt til om lag 2.000 dyr. Sett i den sammenheng utgjør 322 dyr drept av lyn et stort antall.

Undersøker prionsykdom

Prøvene som ble tatt av dyrene søndag vil bli analysert på Veterinærinstituttet. Det er flere ting som undersøkes, men spesielt er man interessert i å undersøke hjerneprøvene for den fryktede prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) som har blitt funnet på én villrein og to elger i Sør-Norge. I forrige uke startet Mattilsynet og Miljødirektoratet et stort kartleggingsarbeid der 15.000 hjortedyr etter planen skal testes.

– Hendelsen med lynnedslaget gir oss muligheten til å ta mange prøver på en gang, sier Knutsen.

Resultatene av prøvene vil ventelig bli klare i løpet av noen dager.