Nille, butikken hvor mange finner sine halloween-effekter, og UNICEF har gått sammen og laget et sett nye kjøreregler for høytiden, fremgår det av en pressemelding.

– Forberedelsene til høstens store begivenhet gjøres ofte i fellesskap, og er både synlig og langvarig. For dem som har få eller ingen venner, blir halloween ikke bare en dag med utenforskap, men en lang periode hvor de føler seg utenfor, sier Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

Kjørereglene kommer i kjølvannet av en undersøkelse, gjennomført av analysefirmaet YouGov for Nille, der foreldre med barn i alderen 5–17 år er blitt intervjuet. Nærmere 7 av 10 av de spurte svarer at de opplever, eller har opplevd, bekymring for at barna deres skal bli holdt utenfor i sosiale settinger. Nesten halvparten av disse sier at de kjenner på denne bekymringen daglig eller ukentlig.

På spørsmål om de bekymrer seg, eller har bekymret seg, for at barna skal bli holdt utenfor ved spesielle anledninger som bursdagsfeiringer, jul, halloween eller lignende, svarer 1 av 4 foreldre ja.

«Nærmere 7 av 10 av de spurte oppgir at barna deres deltok på halloween-feiring i fjor, og mer enn halvparten oppgir at feiringen skjer ved at barna får knask eller knep i nabolaget. 1 av 4 barn deltar på felles arrangementer i regi av venner eller nabolag», heter det videre i pressemeldingen.

Blant kjørereglene Nille og UNICEF mener bør ligge til grunn for halloween-feiring, er det å snakke med barna om inkludering et viktig punkt.

Videre er koordinering med andre foreldre høyt oppe på listen, og det at man aktivt går ut og inviterer hele grupper (som alle i speidergruppa, eller alle guttene i klassen).

Du kan også få tips av barna dine om unger som faller utenfor – og være den som inviterer disse.

Til slutt er det også viktig å respektere de som ikke kan eller vil feire denne dagen, heter det fra initiativtakerne.