Et sentralt medlem i Hells Angels-miljøet i Skien har etablert sitt eget selskap for å kjøpe opp fordringer og drive inne kravene. Politimesteren i Telemark, Anne Rygh-Pedersen mener dette lukter av torpedovirksomhet.

Det er allment kjent at MC-klubbene i landet kjøper opp gjeldskrav for deretter å kreve inn pengene med forskjellige typer virkemidler. Men det som frem til i dag ikke har vært vanlig, er å starte et fullt lovlig selskap som skal drive med den samme type virksomhet ved personlig oppmøte.

UTRADISJONELT

Det sentrale medlemmet (32 år) av Hells Angels-miljøet i Skien, opprinnelig fra sørlandet har nå etablert sitt eget firma - South&east Economy Advising - for pengeinnkreving. Reklamemateriellet for det nye selskapet skal være distribuert ut i markedet. TA sitter med et av eksemplarene. I annonseringen heter det blant annet:

«Dagens løsninger, som å bare sende en masse regninger og papirer er en dårlig løsning. En mye bedre løsning er å oppsøke folk privat eller på arbeidsplassen, for å få opp en dialog som skal føre til en avtale, som igjen fører til at pengene kommer inn».

Reklameplakaten, som er signert av det sentrale MC-medlemmet som også er direktør i selskapet levner ingen tvil om at firmaet kommer til å innfri kundenes forventninger. For videre står det: « S&e Economy er et lite firma som skal jobbe personlig opp mot dem som skylder penger, og forhandle frem avtaler/nedbetalingsplan som begge parter kan leve med. Ved å sitte rundt samme bordet som skyldner, blir resultatet og effektiviteten mye bedre»

MC-direktøren er veldig opptatt av å drive med hvite penger for som det heter: «Dokumentasjon som for eksempel faktura/kjøp/salgskontrakt eller timelister må også foreligge for å unngå problemstillingen med svarte penger». Reklamebrevet understreker at partene skal avtale når gjelden skal være betalt og hvor mange prosent selskapet skal ha for jobben.

TORPEDOVIRKSOMHET

Politimester Anne Rygh-Pedersen oppfatter annonseringen fra S&e Economy Advising som en reklameplakat for torpedovirksomhet selv om brevets formuleringer isolert sett ikke er straffbare.

- Det straffbare forholdet vil inntreffe straks det brukes vold eller opptres truende overfor skyldneren, sier hun. Politimesteren oppfordrer publikum til å bruke ordinære inkassobyråer eller konfliktrådet for å finne løsning på sitt mellomværende.

- Vi liker ikke denne type virksomhet og vil følge miljøet nøye, sier politimesteren.

Telemark politikammer kjenner til det aktuelle MC-medlemmet og at han er innehaver av S&e Economy Advising. I følge politiet er han blant annet tidligere dømt for vinningsforbrytelser.

NUF-SELSKAP

Det var i februar 2010 Hells Angels-medlemmet registrerte sitt eget limited selskap i Storbritannia, underlagt landets lovgivning. I Norge dukket S&e Economy Advising opp som et Norsk registrert utenlandsk selskap (NUF) i mai i år. Formålet er økonomisk rådgivning.

Selskapet har adresse Voldsveien 508 i Skien hvor Hells Angels holder til. MC-medlemmet hadde i 2008 en nettoinntekt på 704 000 kroner og null i formue.

TA har ikke lykkes med å komme i kontakt med innehaveren.