Mistanke om bedrageri, grovt økonomisk utroskap og korrupsjon i H18 – forsøkte å hente 220 millioner rett før konkursen

SKIEN: Bobestyreren mener det kan foreligge flere straffbare forhold etter konkursen i H18 Gruppen AS. Hun vil be politiet se på saken som kan innebære både grovt bedrageri, økonomisk utroskap og muligens korrupsjon.