Millioner er tapt - heller ikke her er det noe å hente

BREVIK: Jean Pierre Kelders, styreleder i H18 gruppen, kjøpte Berget 9 privat og eiendommen ble aldri overført til selskapet slik planen var. Dermed inngår den heller ikke konkursboet til selskapet.