Som antydet i TA klarte ikke Arbeiderpartiet å få med seg Senterpartiet på å kaste Gunn Marit Helgesen som leder av KS. Dermed har valgkomiteen innstilt på at Helgesen får gjenvalg, og dermed skal lede KS i fire nye år framover.

Arbeiderpartiet hadde håpet å skaffe flertall for sin kandidat Mette Gundersen, men var helt avhengig av å få Senterpartiet med på dette. Men Senterpartiet valgte å støtte Helgesen og da har Ap valgt å ikke ta en kampvotering som de ville tape.

Allerede rett etter valget varslet Ap-ledelsen at de ville kaste Gunn Marit Helgesen. Noe som også har skapt problemer for representanter fra Ap i Telemark. For også innad i Ap i Telemark har det vært de som har ment at det ville være bedre med en representant fra Telemark som KS leder enn å ha en leder fra et annet fylke. Nå slapp de å ta stilling til dette problemet på landstinget til KS.

Gunn Marit Helgesen representerer Høyre og har tidligere vært fylkesvaraordfører i Telemark i to perioder og fylkesordfører i to perioder, i tillegg til å ha ledet KS de siste fire årene. Hun har også vært medlem av bystyret i Porsgrunn.