Tillitsvalgt i Grep trakk seg med øyeblikkelig virkning

SKIEN: En tillitsvalgt i Grep trakk seg med øyeblikkelig virkning etter oppslaget i TA om varslingssaken i Grep. Og på grunn av det vedkommende beskriver som trusler fra kollegaer.