Store forandringer fra fredag. Nå blir disse strekningene forkjørsveier

Vikepliktskiltene på Åfoss dukket opp allerede i juni, men har vært dekket til og tas først i bruk til fredag. Foto: Petter Jonassen.

Vikepliktskiltene på Åfoss dukket opp allerede i juni, men har vært dekket til og tas først i bruk til fredag. Foto: Petter Jonassen.

GRENLAND: Fredag morgen blir en rekke veier rundt om i Skien og Porsgrunn forkjørsveger. Samtidig blir det vikeplikt fra sidevegene.

DEL

Gjennom sommeren har det blitt satt opp en rekke nye trafikkskilt langs en del veier i Grenland. De fleste er i Skien, noen få i Porsgrunn.

Fredag morgen fjernes den sorte plasten som har skjult skiltene.

Les også: Derfor er disse skiltene dekket til

- Når skiltene blir avduket, gjelder de umiddelbart. Langs veiene som det blir innført forkjørsrett for, er det forkjørsrettskilt som blir skiltet. Vikepliktskilt settes bare opp i veikryss og enkelte større avkjørsler, forteller sjefingeniør Bjørn Richard Kirste i Statens vegvesen Telemark.

De som kommer fra en avkjørsel har uansett vikeplikt før utkjøring på hovedvigen. Kirste ønsker også samtidig å minne om at det ikke er tillatt å parkere i kjørebanen på forkjørsvei når fartsgrensen er 60 km/t eller høyere.

Økt trafikksikkerhet langs veiene, er bakgrunnen for endringene. I løpet av de neste to-tre årene skal de fleste fylkesveier bli regulert som forkjørsveger.

- Undersøkelser viser at mer bruk av forkjørsregulering av hovedveger og samleveger, gir mer entydige vikepliktsforhold, bedre trafikksikkerhet og bedre avviklingen av trafikken.

Veiene som skal endres er:

• Fv. 33 og 34 fra Buer til Skifjell (Buerjordet, Langerødvegen og Skifjellvegen)

• Fv. 34 fra Hovenga til Langerødvegen (Augestadvegen og Sannivegen)

• Fv. 35, 36 og kommunal veg fra Bratsberg til Hørta (Løbergvegen)

• Fv. 39 fra Åmot til Frogner (Åmotvegen, Setervegen og Sneltvedtvegen)

• Fv. 43 og kommunal veg fra Falkumbrua til Nyhusvegen (Gulsetvegen) og fra Skotten til Venstøp (Gulsetringen, Hynivegen og Jernverksvegen)

• Fv. 47 fra Hoppestadbrua til Jønnevall (Hoppestadvegen og Åshammeren)

• Fv. 52 fra Brekka til Åfoss/Ramberget (Elsetvegen og Rambergvegen)

Artikkeltags