Det forteller virksomhetsleder ved Grenland tolketjeneste, Stian Stiansen til TA.

Diskrimineringsnemnda slo nylig fast at en Oslo-lærer som ikke fikk forlenget vikariatet fordi han nektet å håndhilse på kvinner, ikke ble utsatt for diskriminering. Etter denne avgjørelsen opprettet tolketjenesten i Grenland en personalsak mot tolken som har nektet å håndhilse på kvinner. En praksis vedkommende har ført gjennom flere år.

Tolken fikk et døgn på seg til å komme med et svar om hvordan han vil forholde seg til nemndas avgjørelse.

– Tolken har gitt tilbakemelding om at han vil forholde seg til Diskrimineringsnemndas avgjørelse, og vil endre sin praksis, sier Stiansen.

Les også: Tolken som nekter å håndhilse på kvinner, får nå et døgn på seg til å snu

Det betyr at personalsaken mot vedkommende vil bli lagt død, og at tolken i framtiden vil håndhilse på kvinner. 

– Ja, vi har ikke noen grunn til å gå videre med noen sak når vi har fått denne beskjeden, forteller virksomhetslederen.

Stiansen vil nå varsle kommunene som deltar i tolketjenesten i Grenland om avgjørelsen.

– Vi informerer de fem kommunene om at han vil legge om sin praksis, og at vi går tilbake til normalen, avslutter Stiansen.