Kvinne tapte søksmål mot egen advokat

KOSTBART: En telemarkskvinne som saksøkte sin egen advokat, må nå betale både egne advokatutgifter og advokatens advokatutgifter, to regninger som samlet er på rundt en halv million kroner.

KOSTBART: En telemarkskvinne som saksøkte sin egen advokat, må nå betale både egne advokatutgifter og advokatens advokatutgifter, to regninger som samlet er på rundt en halv million kroner. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: En kvinne fra Telemark saksøkte sin egen advokat, men tapte saken. Nå må hun ut med en halv million kroner.

DEL

Det var Varden.no som først meldte at kvinnen har tapt søksmålet mot sin egen advokat. Den ferske dommen er fra Tønsberg tingrett, der saken gikk for å unngå habilitetsspørsmål. Kvinnen fra Telemark må nå dekke advokatutgiftene til advokaten hun selv saksøkte – utgifter på rundt 242 000 kroner. I tillegg må hun dekke egne advokatutgifter, noe som betyr at hun må ut med cirka en halv million kroner til sammen.

Bitter arbeidskonflikt

Bakgrunnen for saken, som tidligere er omtalt flere ganger i TA, begynner å bli lang og komplisert. Kvinnen engasjerte advokaten da hun sto i en konflikt med egen arbeidsgiver, en sak som endte med politianmeldelser og anmeldelse av flere polititopper til Spesialenheten for politisaker.

Saken startet rundt årsskiftet 2012/2013, da kvinnen kom i en konflikt med sin egen arbeidsgiver, som hun i en periode tidligere hadde hatt et forhold til. Hun ble senere anmeldt av arbeidsgiveren for sjikanerende sms-er, en sak som ble henlagt. I forbindelse med denne anmeldelsen kom to polititjenestemenn på jobben hennes og de tok beslag i kvinnens mobiltelefon. Kvinnen hevdet at en polititopp hadde fått utført gratis tjenester av arbeidsgiveren, en sak hun anmeldte til Spesialenheten. Det ble ikke funnet beviser for noe straffbart, og to polititopper, daværende politimester Rita Kilvær og to andre polititjenestemenn ble renvasket for anklagene. Spesialenheten ga imidlertid daværende Telemark politidistrikt kritikk for at beslaget som ble gjort hos kvinnen aldri var nevnt eller dokumentert i noen rapport. Som tidligere omtalt i TA ble saken mot den ene polititoppen påklaget til Riksadvokaten, som til slutt også konkluderte med at det ikke fantes noen beviser for korrupsjon.

Krevde 1,3 millioner kroner

Advokaten kvinnen hadde engasjert i saken, saksøkte arbeidsgiveren hennes etter at en tidsfrist var gått ut. Kvinnen mente at advokaten hadde somlet fordi han hadde et for nært forhold til to av polititoppene hun tidligere hadde anmeldt til Spesialenheten. Advokatforeningens disiplinærutvalg har tidligere gitt advokaten kritikk for at tidsfristen ble oversittet, og kvinnen tok deretter ut søksmål mot sin egen advokat.

Da saken nylig var oppe i Tønsberg tingrett, krevde kvinnen og hennes prosessfullmektig, advokat Anna Therese Flatmo, en drøy million kroner i erstatning fra kvinnens tidligere advokat for erstatning for fremtidig inntektstap, samt rundt 300 000 kroner i erstatning, blant annet for advokatutgifter.

Sorenskriver Dag Carlstedt i Tønsberg tingrett konkluderer imidlertid med at advokaten og hans forsikringsselskap skal frifinnes for alle krav, unntatt det som er knyttet til uttaket av søksmål mot kvinnens arbeidsgiver. Advokaten og hans forsikringsselskap er dømt til å betale kvinnen 25 900 kroner i erstatning, som hun tidligere er idømt i saksomkostninger. Kvinnen har imidlertid aldri betalt inn denne summen. Men hvis hun betaler, må advokatens forsikringsselskap dekke dette beløpet.

– Med unntak for kravet om erstatning for de idømte saksomkostninger kan retten ikke se at N.N. (kvinnen) har hatt noen god grunn til å få prøvd saken for retten, skriver sorenskriver Dag Carstedt i dommen.

Artikkeltags