Nå skal det forhandels om byvekstavtale, og dette betyr det for deg

SKIEN: Kommunene i Grenland skal nå forhandle fram en byvekstavtale med staten. Det er en avtale som skal gi mer penger til kollektivtilbud og gang og sykkelveier, men ikke til nye veiprosjekter. Men det skal heller ikke føre til endringer i dagens bompengeordning.