Onsdag og torsdag denne uken ble det holdt aksjoner mot flere bilverksteder og bilpleievirksomheter i Grenland. Der ble det avdekket flere alvorlige lovbrudd.

Vil utvise tre personer

− Politiet vil utvise tre personer uten lovlig opphold etter aksjonen. Det ble avdekket alvorlige mangler innen helse, miljø og sikkerhet. Herunder mangelfull håndtering av kjemikalier, manglende merking og uforsvarlig oppbevaring, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet og talsperson for den felles aksjonen, Bjørn Tore Hansen.

Han legger til at en del også manglet egnet verneutstyr og ventilasjon, og flere av verkstedene benyttet løftebukker som ikke hadde nødvendig godkjenning.

- Statens vegvesen avdekket også flere verksteder som drev reparasjon av biler uten nødvendig godkjenning, og en rekke kjøretøy ble avskiltet mens aksjonen pågikk, sier Hansen.

Et annet gjennomgående funn er uavklart eierskap i flere virksomheter, uklarheter i hvem som er ansatt i virksomhetene og hvem som får lønn. Aksjonen avdekket også manglende personallister og manglende arbeidsavtaler.

Står sterkt sammen

Arbeidstilsynet, politi, Skatteetaten, NAV Kontroll og skatteoppkreverne har de siste par årene styrket sitt samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet. Etatene møtes jevnlig og gjennomfører felles aksjoner. Det samarbeides også med andre myndigheter der det vurderes som hensiktsmessig. Ved denne aksjonen deltok også tjenestemenn fra Statens vegvesens tilsynsseksjon og uteseksjon.

− Med denne typen aksjoner som vi gjennomfører nå ønsker vi å komme de useriøse virksomhetene som driver ulovlig til livs. Kriminalitet i arbeidslivet er sammensatt, omfatter flere ulike lovbrudd og kan være organisert. Det kan handle om brudd på lønns- og arbeidsforhold, svart arbeid, trygdesvindel, unndragelse av skatter og avgifter og annen kriminell aktivitet, sier Hansen.

- Felles aksjoner er en styrke for samarbeidet fordi hver enkelt etat kan bruke sine virkemidler mot den organiserte kriminaliteten. Det videre arbeidet opp mot de kontrollerte virksomhetene kan avdekke ytterligere lovbrudd og straffbare forhold.