Færre biler på veiene i desember

MINDRE TRAFIKK: Trafikken gikk ned i Lensmannsdalen i desember. Her fra bomstasjonen på veien mellom Skien og Porsgrunn.

MINDRE TRAFIKK: Trafikken gikk ned i Lensmannsdalen i desember. Her fra bomstasjonen på veien mellom Skien og Porsgrunn.

Artikkelen er over 3 år gammel

GRENLAND: Nye tall fra Bypakke Grenland viser en nedgang i biltrafikken i desember. Det er også blitt færre som snikkjører i bomringen.

DEL

Trafikktellinger for bil i Grenland viste en merkbar nedgang i biltrafikken etter oppstart av bompengeinnkreving. Nedgangen i oktober var i snitt 10 prosent på de åtte tellepunktene som er sammenlignbare. Bommenes avvisningseffekt avtok noe i november til 5 prosent i snitt sammenlignet med året før.

Også desembertallene viser at det er færre biler på veiene i Grenland. Nedgangen fra året før er i snitt 6 prosent og innebærer at avvisningseffekten øker litt i desember. Størst nedgang var det på Menstadbrua med nesten 12 prosent og minst var nedgangen på Vabakken (0,9 prosent).

Bypakke Grenland melder at innkreving fra vest mot øst på Menstadbrua har ført til at en del bilister som skal på tvers av bybåndet, har blitt fakturert begge veier. Hypotesen har vært at en del bilister da ville velge å kjøre om Porsgrunn sentrum for å unngå dette.

Tellingene viser at dette til en viss grad er tilfelle, men tall tyder ikke på at dette har ført til økt trafikk gjennom Porsgrunn sentrum sammenlignet med før oppstart av innkreving. Hadde dette vært tilfelle skulle trafikkbelastningen i Lensmannsdalen gått opp, og ikke ned med 3,3 % slik tellingene viser. Også Vabakken viser en nedgang på 0,9%, heter det i pressemeldingen.

Færre snikkjørere

Trafikktellinger på omkjøringsveiene Jernverksvegen og Åfoss/Skotfoss viste en stor økning i biltrafikken den uken som innkrevingen av bompenger startet opp. På omkjøringsveien fra Åfoss til Skotfoss var det en økning i trafikken på 50 prosent den første uken. Etter åtte uker viser trafikktellinger at trafikkmengden er tilbake der den var før bompengeinnkrevingen startet opp.

I Jernverksvegen var det en dobling (100 prosent økning) i døgntrafikken den uken innkrevingen startet. Etter det har trafikkmengdene også her sunket gradvis. Etter ti uker viser trafikktellinger at økningen er nede i 20 prosent.

Sykler mer

Tallene fra sykkeltellepunkter for oktober viste en økning i antallet syklister. I november er antall syklister omtrent som tidligere, mens det var en betydelig nedgang i antall syklister over Smieøya denne måneden. Desembertallene for sykling viser igjen at det sykles mer nå enn i de foregående årene. Mangel på økning i november skyldes mest sannsynlig store snømengder i første halvdel.

Det ser ut som det er færre som setter bort sykkelen i vintermånedene. Vintersykling er veldig væravhengig, og dette er mest sannsynlig den viktigste forklaringen på variasjonen, ifølge Bypakke Grenland.

Kraftig bussvekst

Antall reiser med metro- og pendelbussene i Grenland har økt mye de siste årene. Denne utviklingen ser ut til å forsterkes ved oppstart av innkrevingen av bompenger. De siste tre månedene i fjor ble det foretatt 21 prosent flere bussreiser med Metro og Pendel enn samme periode i 2015.

I 2016 foretas 1,2 mill. flere kollektivreiser per år enn i 2012. Dette er en økning på 32 prosent. Passasjerveksten i 2016 viser en økning på 12 prosent, sammenlignet med 2015. Dette tilsvarer 412 000 nye reiser sammenlignet med året før.

Bra for Grenland

– Dette er hyggelig at flere bruker buss, og færre velger bil. Det er målet med bypakka, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap).

Han sier den reduserte biltrafikken fører gir bedre luftkvalitet og lettere framkommelighet for næringstrafikken, og at det vil ha en positiv effekt for Grenland.

– Enkelte butikkeiere reagerer på plasseringen av bommene, og sier dette gir til dels stor nedgang i omsetningen. Vil dere evaluere effektene av bommene, og eventuelt flytte på noen av dem?

– Det er Statens vegvesen som har gitt klare anbefalinger for hvor bommene bør stå. Jeg beklager at plasseringene rammer enkelte butikker, men samtidig er det andre butikker som opplever vekst i omsetningen. Likevel mener jeg den totale omsetningen vil øke i Grenland, ved at bedre vilkår for næringstrafikken gir flere arbeidsplasser og økt tilflytting. Totalt betyr dette flere kunder og økt omsetning, sier Løkslid.

Artikkeltags