Gjenvalgt som leder i Telemark AUF

ÅRSMØTE: Odin Adelsten Bohmann ble gjenvalgt som leder da Telemark AUF holdt årsmøte i partiets lokaler på Bøleveien i Skien lørdag. Politisk rådgiver i UD, Gry Larsen (Ap), deltok på årsmøtet, og hun er imponert over medlemsveksten til ungdomspartiet i Telemark.

ÅRSMØTE: Odin Adelsten Bohmann ble gjenvalgt som leder da Telemark AUF holdt årsmøte i partiets lokaler på Bøleveien i Skien lørdag. Politisk rådgiver i UD, Gry Larsen (Ap), deltok på årsmøtet, og hun er imponert over medlemsveksten til ungdomspartiet i Telemark. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Telemark AUF har slått flere rekorder under Odin Adelsten Bohmanns ledelse, og lørdag ble han enstemmig gjenvalgt som leder.

DEL

- Det var hyggelig. Jeg er ydmyk, og dette er først og fremst en tillit, sier Adelsten Bohmann, som nå tar fatt på sitt tredje år som leder.

TRE PÅ TINGET

- Dette blir et spennende år, siden det er både valg og landsmøte. Vi må mobilisere, og vi må sørge for at vi får inn tre på tinget, at vi har det beste ungdomspartiet i Telemark, og at ungdom i Telemark stemmer på Arbeiderpartiet når de går til urnene, sier Adelsten Bohmann, som understreker at han ikke kan gjøre noen jobb alene, og at innsatsen til hvert enkeltmedlem er viktig.

Elise Røe fra Bamble ble valgt som 1. nestleder, mens Kai Arne Sætre fra Bamble ble valgt som 2. nestleder.

Gry Larsen (Ap), som nå er politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, deltok på årsmøtet, hvor hun holdt en innledning om internasjonale spørsmål.

- HAR VOKST ENORMT

Telemark AUF har nå 617 medlemmer, og sist de hadde så mange medlemmer var i 1979.

- Telemark AUF under Odins ledelse har vokst enormt. Nå er det tre år siden jeg gikk av som AUF-leder, men jeg følger fortsatt med på det som skjer i AUF. Og det de har fått til her i Telemark i løpet av det siste året er veldig bra, sier Larsen, som legger til at Telemark AUF nå setter mer preg på AUF enn tidligere på grunn av størrelsen.

- Men som opplandsjente er jeg jo glad for at Oppland ligger på fjerdeplass og Telemark på femte i AUF, smiler Larsen.

- VELDIG GØY

Odin Adelsten Bohmann konstaterer at de har nådd noen rekorder i 2008, blant annet når det gjelder antall medlemsarrangementer og medlemstallet.

- Og da er det også veldig gøy å drive med ungdomspolitikk, sier den gjenvalgte lederen.

Gry Larsen sa i sin innledning at det nytter å drive med ungdomspolitikk.

Som et av eksemplene trakk hun fram avtalen mot klasevåpen som ble undertegnet i desember i fjor.

- Det er også et av eksemplene på en sak som AUF var med og pushet på, og det er nok et eksempel på at det nytter å engasjere seg i AUF, sa Larsen.

- EN MÅ ENGASJERE SEG

Larsen vektla også at det er viktig å engasjere seg i det som skjer utenfor Norges grenser, noe som har en lang tradisjon i Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen.

- Det er også i vår egeninteresse å være opptatt av de tingene som skjer utenfor vår grense. Det er omtrent ikke den saken jeg jobber med i UD som også er viktig for innenrikspolitikken vår, sa Larsen, som brukte sykdommer og epidemier som et eksempel.

Et annet eksempel hun kom med var Norges engasjement i Afghanistan.

- 90 prosent av opiumen som produseres kommer fra Afghanistan. Så hvis ikke vi sørger for at den bonden har et alternativ til å dyrke opium, så vil det komme mer heroin på gatene i Norge. Så det er en direkte sammenheng, sa Larsen, som avslutningsvis snakket om uroen i Midtøsten.

Larsen mente at det kun er en tostatsløsning som vil gi varig fred, og at AUF-erne må holde kontakten både med unge palestinere og unge israelere.

- Og det er grunnen til at vi ikke er enige i det som handler om boikott, sa Larsen, som mente at en dialog er ekstremt viktig hvis en skal oppnå varig fred.

DET NYE STYRET

Resten av det nye styret i Telemark AUF ser slik ut: økonomiansvarlig: Sven Tore Løkslid fra Hjartdal, internasjonalt ansvarlig: Kristoffer Ekroll fra Porsgrunn, kultur/miljøansvarlig: Tonje Markset Lia fra Porsgrunn, utdanningsansvarlig: Ann Kathrin Thorsdal fra Bamble, likestilling/antidiskrimineringsansvarlig: Ina Stalder fra Bamble, arbeid- og lærlingeansvarlig: André Skare Berg fra Skien.

Artikkeltags