- Kurset i seg selv er helt supert. Undervisningen er bra, og kombinasjonen av teori og praksis fungerer utmerket. Det forteller tillitsvalgt for kursdeltakerne, Markko Waltila fra Skien, og Odd Arild Haugen fra Notodden.

- Det er Aetat som ikke har fungert. Vi har rett og slett følt oss gjemt og glemt, sier Waltila.

LOVET STØTTE

Kurset skal gjøre deltakerne til forskalingssnekkere, og har vart i åtte uker. I alt skal det være på 40 uker. Første dagen var det informasjonsmøte.

- Da fikk vi beskjed om at vi ville få utbetalt 135 kroner dagen i borteboer-støtte. Alle som var der, kan bekrefte det, sier Waltila.

Det var gunstig for dem som måtte reise langt hjemmefra, fordi de også fikk tilbud om hybler på hybelhuset til Osebakken videregående på Heistad. Det koster 70 kroner dagen.

- Men i stedet fikk jeg utbetalt 65 kroner dagen, fem kroner mindre enn jeg betaler for hybelen, sier Haugen.

BLE TRUKKET

Han har vurdert å trekke seg fra hele kurset på grunn av dette.

- Når jeg skal bo så langt unna hjemmet på Notodden, kan jeg ikke tape penger på det i tillegg, sier Haugen.

Waltila poengterer at det kan synes som en liten sum.

- Men for meg utgjør det 900 kroner i måneden. Og når man har lite å gå på fra før, så merker man det, sier han.

Av de tre på kurset som bor på hybelhuset, var det bare Waltila som i utgangspunktet fikk 135 kroner.

- Men da jeg tok det opp, fikk jeg beskjed om at jeg også ville få summen redusert til 65 kroner, forteller han opprørt.

GIR ETTER

Da TA tar kontakt med seniorkonsulent Øivind Odberg i Aetat, får vi imidlertid opplyst at summen til Haugen er oppjustert til 135 kroner.

- Dette er det sendt ut brev om i denne uka, sier Odberg.

- Så det har rett og slett skjedd en feil?

- Det er heller snakk om et tvilstilfelle, der tvilen kommer tiltalte til gode, sier han.

Waltila og Haugen forteller at det ikke har kommet noe brev til dem om oppjusteringen.

- Men vi er selvsagt veldig fornøyde med det. Og det er viktig at Aetat nå lærer, for det skal gå et kurs her til neste år også, sier han.

ULIK SATS

Også kilometergodtgjørelsen varierer mellom kursdeltakerne. Mens Waltila får 119 kroner, får Haugen 102 kroner dagen, enda de bor i samme hus. Og deltakere fra Skien får under halvparten så mye, enda de har lengre vei.

- Jeg har flere ganger prøvd å ta kontakt for å få oppklart disse tingene. Men det har ikke hjulpet. Disse sakene gjør noe med motivasjon og konsentrasjon for oss, sier tillitsmannen.

Odberg på sin side forklarer de ulike kjøregodtgjørelsene med at det må være oppgitt ulikt antall kilometer fra deltakerne selv.

- Det er en sats på 1,70 kroner per kilometer. Og jeg mener jeg har svart på disse spørsmålene, men det er kanskje ikke de enige i, sier han.