Visste du hva som har befunnet seg under jorden i parken utenfor Ibsenhuset? Det kan boken «Skien - fortid og nåtid i tekst og bilder» fortelle deg. Sort-hvittbildet på side 88 viser gjerdet langs Lunde kirkegård. Over gata var Lunde folkeskole, gutteskolen, som ble bygget i 1876, og nord for den var pikeskolen. Bygget ble reist allerede i 1864 og står der ennå.

GUTTESKOLE OG JENTESKOLE

«Fram mot århundreskiftet (1900) var det et stort plankegjerde som skilte guttene fra jentene. Gutteskolen ble revet tidlig i 60-åra. Barneskolen hadde flyttet ut og det nye bygget til ungdomsskolen skulle reises. Det ble tatt i bruk i 1965 (nå skal denne ungdomsskolen få nye bygg og flytte til Andengårdjordene ved Århus)», skriver Bratsberg i sin debutbok, som blir utgitt på Genius Forlag. Han har satt gamle bilder opp mot nye.

- Det har vært hovedpoenget med boken, sier forfatteren, som har langt flere postkort enn fotografier mellom sine ferske permer. Hele 120 postkort og bare 16 fotografier har fått plass i boken. Kortene viser et utsnitt av kommunens utvikling fra slutten av 1800-tallet og fram til nå.

EKSTREM FORVANDLING

- Årsaken er at det har vært vanskelig å få tilgang til gammelt billedmateriale, forteller Bratsberg, som selv har blitt skremt av å sammenligne noen av de gamle og nye bildene.

- Byen har blitt helt forandret fra da jeg var guttunge. De første store forandringene på 50-tallet, skjedde på Landmannstorget. Det fikk navnet fordi planen var å få landmenn til å selge sine produkter der, men det skjedde aldri, sier Bratsberg. Han er misfornøyd med utviklingen på Handelstorget, som han kaller «en steinørken», men ikke alt var bedre før:

- Hjellen er et område jeg synes har blitt penere med årene. Tidligere kalte man området for «lille helvete», forteller forfatteren. Han har tatt alle de nye bildene selv, og funnet postkort på messer, auksjoner og QXL. Nå er han spent på om noen finner feil i den lokalhistoriske boken hans.

- Jeg har stilt meg selv for hogg.