Mann i 90-årene kjørte på kvinne

Dette ble utfallet av mannens lite varsomme kjøring.