Gå til sidens hovedinnhold

Gatsoft gjør rent bord

Artikkelen er over 11 år gammel

Regionleder ved Ernst & Young, Erik Gudbrandsen, mener Grenland er inne i en fin utvikling på innovasjon og nyskaping. Teknologibedriften Gatsoft AS er skoleeksempelet på en dyktig vekstskaper. Selskapet landet forrige uke en kjempekontrakt.

Da styret for Gatsoft i Porsgrunn midt på 1990-tallet skulle utarbeide årsberetningen stod blant annet følgende å lese i styreinnberetningen: «Vi tror neppe dette er noe vi kan leve av». Den formuleringen skulle vise seg å være misvisende.

PERSONALSTYRING

Gatsoft startet som et skoleprosjekt for 22 år siden med siktemål å lage programvare for turnusplanleggingen i politiet. De første årene var veksten moderat, men etter at styret omkring år 2000 gjorde et strategisk grep for å etablere systemer for personalstyring i helsemarkedet skjøt virksomheten fart.

- Vi ønsket å være veldig gode på ett område fremfor å etablere oss som en middelmådighet på mange felt, forteller leder for produktutviklingen Amund Haldorsen.

Sammen med systemutvikler Tommy Hobæk var han en av grunderne av Gatsoft.

KJEMPEKONTRAKT

Mange års systematisk og grundig arbeid ble kronet med nok en seier sist fredag. Da skrev Gatsoft under kontrakt med Oslo kommune om å innføre selskapets systemer for arbeidsplanlegging. Relativt lille Gatsoft fra Porsgrunn med 44 ansatte vant anbudet i hard internasjonal konkurranse. Kvalitet i produktet, troverdighet fra tidligere prosjekter og pris var utslagsgivende for kommunens valg.

Gatsoft systemene skal over de neste 2 1/2 årene innføres for 14 000 årsverk ved Pleieetaten i Oslo kommune. Over en 10 år lang periode kan teknologien bli rullet ut for 43 000 brukere i hele kommunen, i følge avtalen som er inngått med kommunen. Kontrakten vil ha en økonomisk ramme på 58 millioner kroner regnet opp mot 20 000 årsverk. Gatsoft skal stå ansvarlig for all support og vedlikehold av systemene.

- Vi ser svært godt fornøyd med å vinne en slik stor og viktig kontrakt. Den styrker vår omdømme ytterligere og gir oss sterk referanse i både det norske og internasjonale markedet, sier markedssjef Atle Schei i Gatsoft.

Selskapet starter på prosjektet rett over 17 mai. Systemet som skal leveres Oslo kommune er bygd på samme plattform som teknologien Gatsoft leverte til Telemark politikammer for noen år tilbake.

STRUKTUR

Undersøkelser viser at førstegenerasjons vekstskapere i gjennomsnitt bruker 15 år på drive frem en vekstbedrift. Organisasjonen skal bygges ut og det er mange kostnadsposter før inntektene begynner å rulle inn for alvor.

Helt fra starten var Gatsoft gründerne opptatt av nøkternhet og oversiktlighet. De tok liten risiko og drev frem bedriften uten en eneste emisjon eller lånt krone.

- Vi kunne ekspandert langt kraftigere, men valgte forsiktig vekst og finansiell styrke, forteller Tommy Hobæk.

I fjor omsatte Gatsoft for 41 millioner kroner, satt igjen med 5,8 millioner kroner før skatt og delte ut 2,5 millioner kroner som bonus til de omkring 40 ansatte. Årets omsetning forventes å øke med 10 millioner kroner.

I følge Hobæk er bedriften for tiden på partnersøk i Sverige for å kunne vokse internasjonalt.