TA har lørdag ettermiddag fått opplysninger om at en ulv er skutt i Fyresdal. Etter det TA kjenner til skal rundt 100 personer ha vært med under jakta da ulven ble skutt ved 13-tiden.

Rovviltansvarlig, Espen Marker, ved Statens naturoppsyn, bekrefter til TA at han har mottat melding om dette, og at han er på vei til Fyresdal for å sjekke det hele nærmere.

Han ser ikke bort ifra at det kan være snakk om "Nissedals-ulven" som TA har skrevet om en rekke ganger tidligere i år.

Det var tidligere i år mistanke om at den såkalte "Nissedals-ulven" ble skadeskutt under jakt i Nissedal i januar. Skuddet skal ikke ha truffet slik det var ment, og ulven kom seg unna. Jaktlaget som skjøt mot ulven fant blod og hårrester på skuddstedet, noe som tydet på at ulven var skadet da den løp fra stedet.

Det ble gjort ettersøk etter ulven, uten at denne ble funnet. Statens naturoppsyn friskmeldte til slutt ulven, og meldte at det ikke lenger var snakk om et skadet dyr.

Les saken: Ulv skadeskutt under jakt

Les saken: Friskmelder skadeskutt ulv