Reiser i flere timer for å snakke i fem minutter

FYRESDAL: Ordfører Erik Skjervagen (Ap) sier at de vil kjempe hardt for å opprettholde fengselet i Fyresdal. Onsdag 16. oktober har de fått lov til å komme inn på høring til Stortingets justiskomité, hvor de får fem minutters taletid.