Fullroser strenge anbudskrav

GIGANTPROSJEKT: Her vises en modell av nye Skien videregående, med det planlagte, nye Teater Ibsen i forgrunnen. Skolen til rundt 700 millioner skal stå ferdig til skolestart i 2018.

GIGANTPROSJEKT: Her vises en modell av nye Skien videregående, med det planlagte, nye Teater Ibsen i forgrunnen. Skolen til rundt 700 millioner skal stå ferdig til skolestart i 2018. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Strenge krav til fagkompetanse, tiltak mot sosial dumping og bruk av lærlinger blir vektlagt tungt når fylkeskommunen velger entreprenør til nye Skien vgs. NHO og LO fullroser kravene til kvalitet framfor pris.

DEL

Mandag sendte fylkesrådmannen ut anbudsgrunnlaget for nye Skien vgs til politikerne. Ved valg av entreprenør legges det sterk vekt på at de kan dokumentere fagkompetanse, og at de forplikter seg mot sosial dumping. Det kreves også at leverandøren skal sørge for lærling- og praksisplasser i oppdraget.

– Vi krever at alle leverandører, også underleverandører, skal benytte lærlinger i byggingen av skolen, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

ROS FRA LO OG NHO

Denne mandagen møter hun tidligere hovedtillitsvalgt i Union, Jan Grini, på skoletomta som fylkeskommunen har kjøpt på Klosterøya.

– Med oppføringen av denne skolen viderefører vi den gode tradisjonen for ordnete arbeidsforhold som eksisterte på Union, sier Evensen.

Og Grini liker hva han hører om kravene som stilles i anbudet.

– Union var en mønsterbedrift når det gjaldt forholdene for de ansatte. Vi hadde gode lærlingordninger, så det er flott at dere krever at lærlinger skal bli med å bygge den nye skolen, sier Grini, som selv begynte som lærling på Union i 1960.

Grini jobber nå deltid for Klosterøya utvikling AS, som solgte tomta til fylkeskommunen. Og han har vært en ivrig forkjemper for å få skolen til øya.

Etter en politisk behandling i fylkesutvalget, sendes anbudet ut til entreprenørene 27. mai. Bygget til rundt 700 millioner skal stå ferdig til skolestart i 2018.

Rådmannen har inngått et samarbeid med Skatt Sør og Arbeidstilsynet for å forhindre sosial dumping i prosjektet. Fellesforbundet og NHOs bransjeorganisasjon skal også delta i evalueringsgruppa som følger byggprosjektet. Både LO og NHO i Telemark fullroser fylkeskommunen og fylkesrådmannen for å legge så sterk vekt på kvalitet framfor pris i anbudet.

– Hvis det kreves at leverandørene dokumenterer kompetanse i forkant av prosjektet, slik som her, sikrer man seg mot useriøst arbeidsliv og svart økonomi. Kravet om lærlinger er også veldig gunstig. Vi håper kommunene følger etter fylkeskommunen med denne modellen. Dette er et glansbilde, sier Irene Bordier Haukedal, LOs distriktssekretær i Telemark.

– Dette blir et foregangbygg, og et flott tiltak for å skape en seriøs byggebransje. I de fleste andre prosjekter legges hovedvekten på pris, ikke på kvalitet og kompetanse som her. Dette marker et taktskifte i offentlige byggeprosjekter, og er en flott oppfølging av politikernes festtaler, sier NHO-direktør Nikolai Boye.

– Se på Fritidsparken, for eksempel, der la dem mest vekt på pris. Og det er jo et skrekkeksempel med tanke på kvalitet, sier Grini.

PRIVAT SKOLEDRIFT

I anbudet åpnes det for at fylkeskommunens valgte samarbeidspart også kan stå for den tekniske driften av skolen.

– Jeg vil anbefale politikerne om ikke å avgjøre hvem som skal drifte bygget før mot slutten av byggeprosjektet. Det bidrar til kvalitet i bygget, sier fylkesrådmannen.

I modellen er det også slik at fylkeskommunen og entreprenør deler et eventuelt overskudd, eller et underskudd, 50–50.

Artikkeltags