– Vi gjorde det vi kunne, selv om det utad kanskje virket kaotisk

Av

TELEMARK/VESTFOLD: Om et oljelastet skip gikk på grunn i natt, i samme område som Full City grunnstøtte, og under samme værforhold, ville konsekvensene blitt de samme? – Omtrent, mener beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.