Fra fengsel til toppverv

Artikkelen er over 11 år gammel

LANGESUND: Hun trives ved sjøen. Og er klar til å stå på barrikadene. I dag blir 53 år gamle Ana Lopez valgt til nestleder i det nye, enn så lenge navnløse, partiet helt ytterst på venstresiden i norsk politikk.

DEL

Hun kom til Norge i 1980. Etter at hun hadde sittet tre år i fengsel i hjemlandet Uruguay for så å flykte til Brasil.

- Jeg fikk hjelp av FNs høykommisær for flyktninger til å komme meg videre. Og kom til Norge og Kongsberg i 1980.

At hun ble politisk aktiv er kanskje ikke så rart, da begge hennes foreldre var politisk aktive i hjemlandet.

- De var aktive i hvert sitt parti, så det var ofte friske diskusjoner hjemme.

Til Telemark flyttet hun i 2002. En 1. mai tale hun holdt i 1998 var utslagsgivende for det.

TRENGER KORREKSJON

At vi trenger et parti ytterst på venstresiden er ikke Ana Lopez i tvil om. Spesielt etter at SV gikk inn i regjering.

- Vi trenger å være der, og vi burde vært representert på Stortinget for å være en korreksjon til dagens regjering. Kunne komme med andre tanker og andre alternativer.

- I en regjering bestående av tre partier vil det alltid være behov for kompromisser. Men disse kompromissene kan gå på bekostning av det som er folkets behov. Derfor er det viktig at det er noen som ser dette og sier ifra, sier hun.

FOR VANLIGE FOLK

Ana er også opptatt av at det nye partiet skal bli et parti for folk flest.

- Mange føler at politikk er blitt så vanskelig. At man må være eksperter for å delta. Det har vært en profesjonalisering av det politiske miljøet, både lokalt og nasjonalt.

- Men det er viktig at vanlige folk deltar. For politikk angår det meste i livet vårt. Samtidig er kampen mot rasisme, mot terror og diskriminering saker som ikke blir borte av seg selv, verken i Norge eller internasjonalt.

VELKJENT I MILJØET

Ana Lopez har for lengst fått en posisjon i hjemkommunen Bamble. Hun er varamedlem til kommunestyret og er aktivt med i råd og utvalg.

- Hun gjør en kjempeinnsats, sier Ole Roger Dyrkorn, partifelle fra RV i Bamble.

- Det som er minst like flott er den måten bamblingene har tatt i mot henne på, sier han.

Det er imidlertid ikke bare i lokalmiljøet hun er kjent. Å arbeide sentralt i organisasjonen er ikke noe nytt. Men det blir nytt å innta posisjonen som nestleder i et helt nytt parti.

- Jeg gleder meg og jeg gruer meg. Men jeg er stolt over å ha blitt spurt. Så jeg gleder meg til det som skal skje nå i helga.

TUNGT OG VEMODIG

Når AKP og RV forsvinner som selvstendige partier vil dette være vemodig for mange. Ana Lopez ser det som en mulighet til å komme sterkere på banen.

- Men samtidig skal vi få to litt forskjellige miljøer til å fungere sammen. I RV har vi kanskje vært mest opptatt av den praktiske jobbinga, enten det er som folkevalgt eller i frivillige organisasjoner. I AKP er det kanskje mer det teoretiske som har vært prioritert.

- Det viktigste i tiden framover er at vi gir rom og plass for alle. Selv om vi har forskjellige syn både på region og andre synspunkter. For det nye partiet kommer til å favne bredt, sier hun.

- Mange har nok trodd at AKP og RV har vært like organisasjoner. Men forskjellene er store. Det har derfor vært en lang prosess å få plattform og vedtekter på plass. Her har Rød Ungdom vært en pådriver.

IKKE ENIGHET OM NAVN

Hva navnet på det nye partiet blir har man imidlertid ikke blitt enige om. Det overlater man til landsmøtet.

- Noen ønsker å beholde bokstavene RV. Da kan det bli Rødt Valg eller andre alternativer. Det er også kommet forslag om Solidaritetspartiet og andre varianter. Når helge er over vil vi vite hva det blir.

Men ved høstens kommune og fylkestingsvalg er det RV som vil stå på valgsedlene.

- På grunn av valgloven får vi ikke byttet navn på valglistene. Men vi skal sørge å gjøre det helt klart for folk at når de stemmer på RV så stemmer de på det nye partiet, uansett hva navnet blir.

Artikkeltags