Bergen Air Transport har de siste ukene måttet frakte sine passasjerer til Geiteryggen fordi ledelsen ved Notodden Lufthavn 20. november 2003 frivillig stengte flyplassen for ruteflygninger. Grunnen var manglende oppfølging av krav fra Luftfartsverket. Det har kostet flesk og har påført flyselskapet bortimot 50 000 kroner i ekstrautgifter i uka. I går løste midlertidig de finansielle problemene seg.

- BAT starter opp ruteflyging igjen så snart det er praktisk mulig og alle nødvendige tillatelser er på plass. Dette har vært en lang prosess og vi som har stått midt oppe i det har jobbet vettet av oss, sier controller Olav Forberg.

IKKE CHARTERFLY

For å få tilbake Notodden Lufthavn har BAT nå gått inn med 300 000 kroner i rene penger i året og 200 000 kroner til innkjøp av et påkrevet nødstrømsaggregat. Før jul bevilget Notodden kommune 1,2 millioner driftskroner til Notodden Lufthavn. Dermed er flyplassen sikret i minst ett budsjettår til. Men drømmen om charterfly er skrinlagt.

Det begynte med en ide om chartertrafikk og 11 nabokommuner som fikk søknad om direkte pengestøtte. De fleste takket etter hvert nei. Dermed måtte driften omdefineres slik at man nå er tilbake til å være en småflyplass med mulighet for ruteflygninger. Fremtidens fly kan ikke være større enn 5700 kilo og ta ni passasjerer. Skulle charterfly lande på Notodden ville kravene til det vært like høye som de er på for eksempel Gardermoen og Torp.

- Vi kan ikke lengere ta ned store fly hvis behovet melder seg. Da må vi i tilfelle få en spesialtillatelse, sier Forberg.

Han sier beslutningen om å skrinlegge drømmen om charterturisme senker behovet for inntekter og fører til færre utgifter.

- Bruttobudsjettet vårt er nå nede på 2,2 millioner kroner, sier han.

20 ARBEIDSPLASSER

Fremdeles mangler det altså noen kroner for å komme i balanse, men styret i Notodden Lufthavn har sett på muligheten for å overføre noen midler fra fjoråret.

- Ut fra en totalvurdering har vi funnet det forsvarlig å gå for fortsatt drift, sier Forberg. Beslutningen om fortsatt drift berget også nattesøvnen til flere arbeidstakere som har sitt virke i forbindelse med flyplassen.

- Fire personer jobber direkte med lufthavna og BAT sysselsetter tre personer i forbindelse med notoddenruta. Dessuten har 13 personer (ni årsverk), tilknyttet de to flyverkstedene fått en sikrere fremtid på grunn av beslutningen om videre drift, sier Forberg.

SER MOT KONGSBERG

- BAT sender et svært viktig signal ved å gå inn med så mye penger som de gjør. Også de 1,6 millioner investeringskronene Notodden Lufthavn fikk av Notodden Utvikling i fjor var svært viktig. I praksis så var det vel det som reddet flyplassen på Notodden, sier Forberg.

Styret i Notodden Lufthavn har også tenkt tanken om å få flere til å bruke flyplassen i fremtiden. Det handler om å få pendlere fra Kongsberg til å bruke Notodden i stedet for Torp og Gardermoen.

- Kanskje vi kan ta litt av det pendlermarkedet ved å bygge opp troverdige og forutsigbare rutetilbud, sier Forberg.

TA fikk ikke tak i daglig leder Geir Hellsten i BAT i går.