Gå til sidens hovedinnhold

Forstår bruken av selvmordsbombere

Artikkelen er over 19 år gammel

Årsmøtet i Fellesforbundet region Telemark har vedtatt en meget skarp uttalelse om situasjonen i Midt Østen. Blant annet har et flertall på årsmøtet vedtatt at man har forståelse for bruken av palestinske selvmordsbombere.

Det var en spennende debatt om hvordan formuleringene i forhold til situasjonen i Midt Østen skulle være på årsmøtet søndag.
VOLD OG TERROR
I innstillingen til uttalelse lå det et forslag om at man hadde forståelse for at selvmordsbombere ble brukt, men at man tok avstand fra dette.
Men et relativt stort flertall på årsmøtet ønsket noe annet, selv om regionleder Magnus Straume prøvde å mane til forsiktighet.
- Prinsipielt mener jeg vi må ta avstand fra all vold og terror. Selvmordsbombere er ikke noe som bare blir brukt i Israel. Det kan bli brukt andre steder også, var blant argumentasjonen Straume brukte. Uten at det hjalp.
I den vedtatte uttalelsen heter det at man har forståelse for at selvmordsbombere blir brukt i den situasjonen som nå råder i Israel.
«At palestinerne er så desperate at de tyr til selvmordsbombere, kan en vel forstå når det faktisk er det eneste virkemiddelet som duger når de står overfor en okkupant med verdens 5. sterkeste militærmakt. Stein og slynge duger som kjent ikke i moderne krigføring.», heter det i uttalelsen.
STØTTER STREIKEN
Årsmøtet i Fellesforbundet kom også med en klar støtte til den pågående streiken som de ansatte i hotell og restaurantbransjen nå er midt oppe i.
I motsetning til tidligere tiders årsmøte i regionen var det i år liten kritikk av det sentrale lønnsoppgjøret som eget forbund har stått for.
- Jeg tror medlemmene i hovedsak er fornøyd med oppgjøret. Spesielt at det er kommet et relativt klart punkt om at det skal arbeides lokalt med pensjonsspørsmålet, sier gjenvalgt leder Magnus Straume.
Han forteller at pensjonsspørsmål var sentralt på årsmøtet. Blant annet i forhold til å gjenreise folketrygden. Dette ble det også vedtatt en egen uttalelse om.