Sliten lader: - Denne må du kaste!

Denne må du kaste! Årlig er batteriladere involvert i ti bygningsbranner i snitt. Foto: Frende Forsikring

Denne må du kaste! Årlig er batteriladere involvert i ti bygningsbranner i snitt. Foto: Frende Forsikring

Er laderen din misfarget eller glovarm? – Kast den, eller bytt den ut.

DEL

Med stadig mer småelektronikk i norske hjem har vi hatt en eksplosiv økning i antall ladere og trafoer. Det gir flere nesten-ulykker, småbranner og boligbranner.

Det skriver forsikringsselskapet Frende forsikring i en pressemelding.

- Vi kommer over de merkeligste ladestasjoner i hjemmet, ofte direkte brannfarlige, sier Øystein Øren, som er senior storskadekonsulent i Frende Forsikring. De siste årene har batteriladere vært årsak til et trettitalls boligbranner.

Enten du lader på en fiffig designlader eller kobler til i et sammensurium av ladere og ledninger, er rådet enkelt:

- Sørg for at du lader på et ikke-brennbart underlag, og hold unna brennbart materiale, sier Øren.

Store mørketall

I pressemeldingen opplyser Frende at det ofte er uoriginale ladere som er forbundet med brannfare, men også store leverandører som Apple har tilbakekalt flere ladere.

Oslo brann- og redningsetat er blant dem som har gått ut med advarsel til deg som skal lade mobil- og nettbrett:

- Vær våken og tilstede når du lader din mobil eller nettbrett, er den klare meldingen.

Branneksperten i Frende anbefaler at du sjekker ledning og lader jevnlig. Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.

- Kjenn etter om det er uvanlig varmt. Bytt ut slitne ladere. Er elektrisk utstyr defekt eller ødelagt må du reparere eller kaste, sier skadekonsulenten.

Årlig er batteriladere involvert i ti bygningsbranner i snitt, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I tillegg kommer branner som beboerne slukker selv, og store mørketall fra nesten-ulykker som aldri blir varslet.

Unødig risiko

- Du utsetter deg for unødig risiko om du har strømkrevende apparater og småelektronikk på mens du sover, mener Øren.

- Giftige gasser fra apparatene er vel så farlig som flammene. Sover du, er det ikke gitt at du merker faren før det er for sent, sier han.

Alle elektriske apparater som kobles til strømnettet utgjør en viss fare. Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbrann.

Følg med når du lader

Rådet er å ikke lade om natten, om du kan unngå det.

- Vi er realistiske, vi vet at du må lade, men husk at apparatene trenger luft, sier Øren. Elektriske apparater kan bli for varme om de ligger i sengen eller på sofaen. Legg dem på en glassplate, en gulvflis eller noe annet som ikke kan ta fyr.

Aller helst skal du lade mens du er våken og kan følge med, og plugge ut når det er fulladet.

Slik unngår du brann i elektriske apparat

• Ikkje bruk skøyteleidning på apparat over 1000 watt.

• Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal berre brukast medan du er heime og ikkje medan du søv.

• Tøm lofilteret i tørketrommelen etter kvar bruk.

• Ikkje bruk komfyren når du er full eller trøytt.

• Ikkje bruk pc i senga.

• Ikkje lad mobilen eller pc’en om natta.

• Pass på at panelomnar og andre elektriske varmeomnar ikkje blir dekte til med klede eller at møblar står for nære.

• Installer røykvarslar i nærleiken av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr.

Kilde: Sikker hverdag (DSB)

Slik sjekker du hjemmet

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Slik gjør du periodisk egenkontroll:

Hver dag før du legger deg:

Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.

Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, og ikke bare med fjernkontrollen.

Koble fra PC, mobiltelefon og andre el-artikler fra ladeapparat om natten.

Sjekk at ingen ovner er tildekket.

Hver måned:

Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen.

Test jordfeilbryter i sikringsskapet.

Hvert kvartal:

Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokningsapparatet peker på det grønne feltet.

Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.

Sjekk at eventuell husbrannslange er tilkoblet og fungerer.

Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår:

Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.

Stram til skrusikringene i sikringsskapet.

Gjennomfør brannøvelse for hele familien.

Hvert år:

Bytt batteri i røykvarsleren.

Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og liknende.

Kilde: Norsk Brannvernforening

Artikkeltags