Rørbrudd og lekkasjer fra koblinger alene forårsaker skader for over 650 millioner kroner årlig i privatboliger, viser tall fra Finans Norge.

Glemmer krana når de reiser bort

Ifølge forsikringsselskapet If oppstår de største skadene gjerne når vannet får lekke lenge uten at noen oppdager det. Mange glemmer å vri på hovedstoppekrana før de reiser bort.

Ved full vannlekkasje i en innredet kjeller med bad, kan bygningsskadene fort komme opp i 300 000-400 000 kroner, om alt må rives og bygges opp på nytt.

- Risikoen er ekstra stor når ingen er hjemme. Skal du være borte fra hjemmet mer enn noen få dager, steng hovedstoppekrana, sier skadeinspektør Erik Kogstad i If.

Den vanligste årsaken til rørbrudd er slitasje og elde på gamle rør. Hvert år er det over 8000 vannlekkasjer hjemme hos folk bare på grunn av dette. I tillegg kommer andre grunner som håndverkerfeil, lokal korrosjon og frost. Årlig er det 15 000-16 000 lekkasjer i innvendige vannrør i boliger, viser forsikringsstatistikken.

Bare seks av ti nordmenn skrur av stoppekrana når de reiser fra huset i flere dager. Det viser en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for If. I en tidligere undersøkelse går det fram at 2 prosent, eller rundt 100 000 nordmenn, ikke engang vet hvor hovedstoppekrana er i boligen.

- Kan starte når som helst

Kogstad har sett det meste av hvor stor skade vannlekkasje kan gjøre i et hjem.

- Hovedstoppekrana kan være mange forskjellige steder: Nede i kjelleren bak en reol, ved varmtvannsberederen eller under kjøkkenvasken i en leilighet. Alle som er gamle nok til å skru av en kran bør vite hvor den er. Er du usikker, spør tidligere huseier eller gårdeier. En lekkasje kan starte når som helst. Stenges hovedstoppekrana raskt igjen blir skadeomfanget langt mindre, sier Kogstad.

I vintermånedene er det viktig å holde en viss temperatur inne i huset slik at rørene ikke blir stående i kulden.

Det er også klokt å tømme og stenge rør som ikke er i jevnlig bruk. Frostskadene skyldes gjerne at dårlig plasserte rør med vann i blir utsatt for kulde. Når temperaturen i et vannrør synker til 0 grader begynner innfrysningen og volumet inne i røret øker med rundt 10 prosent. Det svakeste punktet gir etter og skaden er et faktum.

- Kobberrør er klart mest utsatt, men plastrør kan også sprekke. Den vanligste situasjonen er at folk har åpnet lufteluker i kjellerrom med rør for å lufte ut om sommeren og glemt å stenge disse før vinteren. Da kan kulden stå rett på rørene og sjansen for at de sprekker er stor, sier vannskadeeksperten i If.

Sjekk bak vaskemaskinen

Innvendig vannrør er årsaken til rundt tre av ti vannskader, viser statistikk fra Finans Norge.Én av ti vannskader skjer i forbindelse forskjellige installasjoner tilkoblet vann som vaskemaskiner, oppvaskmaskiner eller varmtvannsbeholdere.

- Det er sannsynlig at det før eller siden oppstår vannlekkasje fra disse. Står de ikke i rom med sluk og vanntette gulv, fører det nesten alltid til vannskader. Vannførende maskiner som monteres i kjøkken eller andre steder uten sikt bør derfor sikres med lekkasjestopper og vanntett gulvbelegg, sier Kogstad.

Også oppsamlingsbrett under maskinen og en kjøkkenarmatur med mulighet for å stenge av for vannet til maskinen er smarte investeringer for å forebygge kostbare vannskader.

Fem enkle tiltak som hindrer vannskader

• Sørg for at alle i boligen vet hvor hovedstoppekranen befinner seg og hvordan den brukes.

• Reiser du bort noen dager, steng hovedstoppekranen.

• Unngå å bruke vaske- eller oppvaskmaskiner når du sover eller ikke er til stede. Det kan oppstå både vannlekkasjer og brann.

• Rens sluk og vannlåser minst én gang årlig.

• Bygge nytt eller pusse opp? Bruk autorisert rørlegger, og sjekk gjerne referanser.