Helse Sør-Øst mener TA har kommet med skremselspropaganda i sykehusdebatten - selv om TAs artikler kun er basert på rapporter som er utarbeidet innad i helseforetaket. Nå skriver Helse Sør-Øst ut «beroligende».

1000 FAGFOLK

- Jeg er overrasket på vinklingen dette med Hovedstadsprosessen har fått. Vi bygger våre beslutninger på de faglige innspillene vi har fått. Over 1000 fagfolk har deltatt for å gi oss råd, og det er disse rådene som ligger til grunn for det arbeidet vi nå gjør. Jeg blir derfor overrasket over at det i TA står at vi driver et ukjent spill. Her er det ingenting som er hemmelig. Vi er opptatt av åpenhet og diskusjon, sier Trommald.

- Det finnes et par rapporter som er unntatt offentlighet?

- De har ligget på våre nettsider siden styresaken i april.

- Snakker vi om de samme rapportene?

- Vi har ingen hemmelige rapporter.

TA finner så frem de to rapportene.

UT PÅ HØRING

- Jeg vet ikke hvilke rapporter du snakker om nå. Hos oss er ingenting hemmelig. Om andre i sin saksforberedelser har interne dokumenter kan så være. Det er ikke unaturlig, sier hun.

- Poenget er at ordførere og andre oppfatter prosessen - ikke som dialog, men som diktat. De føler at de ikke blir hørt eller får delta i prosessen?

- Hør nå her, vi la en plan i desember som er offentlig. Etter det hadde vi dialogseminarer på alle fagområder. Dette ble så en styresak i april. Alle foretakene var invitert, brukerorganisasjonene var inne og kommunene var inne. Vi inviterte KS til møte - der var jeg selv og fikk innspill. Etter det gikk det ut et oppdrag til våre foretak. Vi ba foretakene se på hvordan disse faglige rådene påvirket deres sykehus. Nå skal dette dokumentet brukes i en regional strategi og det skal nå gjøres et utredningsarbeid. Nå ferdigstiller vi et høringsnotat og det er det som ligger til grunn, sier direktøren.

EN PROSESS

- I hemmelige rapporter står det for eksempel at Rjukan sykehus er for lite og at akuttfunksjoner bør legges til andre steder. Da blir folk urolige. Blefjell sykehus sine innspill er ikke tatt med og da lurer folk på hvorfor ikke. I neste rapport kommer det andre innspill som gjør folk nervøse for sitt lokalsykehus. Ordførere, tillitsvalgte og lokalpolitikere spør hva som skjer. Da er det vel naturlig at dette kommer frem i media?

- For meg høres dette ut som en prosess der man kommer med mange innspill. TA har også et ansvar for å informere hva som faktisk er intensjonen på disse områdene slik at folk ikke unødvendig blir urolige, sier hun og fortsetter:

MYE FOKUS

- I styresaken fra april har vi stort fokus på desentraliserte tjenester. Det er stort fokus på samhandling med kommunene. Det er også stort fokus på lokalsykehus. Det vil jeg tro telemarkskommunene er interessert i å høre om. Alle disse tingene vil bidra til å opprettholde et godt tilbud for befolkningen - blant annet i Telemark. Når vi nå lager en regional strategi er det med sikte på å gi regionen - og pasientene - et godt tilbud. Vi skal få til gode lokalbaserte sykehus, samtidig med god kvalitet på tjenestene der man trenger å samle funksjonene. Dette er vi opptatt av og det håper vi leserne av TA også er og får innsikt i. Det som ligger i styresaken fra april er hovedessensen, sier Trommald.

MÅ SE PÅ ESSENSEN

- Oppegående mennesker - og fagfolk - som har lest grunnlagsdokumentene sier sykehus-Norge raseres hvis det som står i grunnlagsdokumentene blir fulgt opp?

- Da foreslår jeg å først se på hva som er vedtatt i Helse Sør-Øst. Ingenting i saken «Palassrevolusjon i sykehus-Norge» går inn i styresaken fra april. Det å starte med å beskrive det som faktisk er beskrevet vil jeg tro er relevant for leserne av TA.

- Hvis ingenting i grunnlagsdokumentene skal brukes, hvorfor blir de da laget?

- Nå er det sånn at i dette arbeidet har vi bestilt mange ulike type rapporter. Det som står i rapportene Sykehusaksjonen Notodden viser til - må Sintef Helse stå inne for. Samtidig må man ekstrahere det som er hovedessensen - hva kommer dette til å bety for pasientene fremover, sier Trommald og henviser på ny til styresaken i april.

MÅ TILPASSES

- Hvorfor blir det da brukt tid og penger på å lage disse dokumentene - siden målet til Helse Sør-Øst tydeligvis er at alle skal få et godt sykehustilbud?

- Vi bruker ulike utredningsinstanser. Når det gjelder fremskrivning av sykehuskapasitet så er Sintef Helse en aktør som har gjort dette i veldig mange ulike settinger - for alle våre regionale helseforetak. Så dette er ikke noe nytt. Det er en fremskrivningsmodell som alle foretak har brukt i mange år. Sintef får stå inne for sine modeller, vi forholder oss til våre styrevedtak og det som ligger i våre dokumenter. Helse Sør-Øst skal gi befolkningen et godt lokalbasert tilbud med tjenester av god kvalitet. Det er hovedprinsippene våre, men vi må tilpasse kapasiteten slik at det passer til behovet.

BARE EN RAPPORT

Trommald mener TAs skiving om sykehussaken har gjort folk redde.

- Problemet er at det er vanskelig å tro på Helse Sør-Øst - som akkurat sa det var greit for administrasjonen i Blefjell sykehus å legge ned Lykkeliten. Dere sier en ting, lover andre ting, men så skjer det noe annet. Det er derfor vi skriver om dette. Skjønner du det?

- Vi ser det og vi er også opptatt av at det er et engasjement, men når det fremstår i pressen som at det er en skjult reform på gang og at vi operere med myter og ukjente rapporter - med dramatiske konsekvenser - da skjønner jeg at folk blir urolige. Jeg kjenner meg ikke igjen. Dette er bare en rapport av veldig mange - med en metodikk som er brukt i veldig mange år. Det er andre prinsipper vi er mer opptatt av, sier Trommald.

PS: Visedirektøren sier hun har tillit til at TA ønsker å informere om helheten i helsetjenesten - men at hun i denne saken ble bekymret for at befolkningen ble engstelig for at det ikke skal bli et godt nok tilbud.